Amerika'da Yaşam

2022 yılı verilerine göre, Amerika'ya yapılan iltica başvurularında en yüksek sayıya sahip ülkeler arasında Küba, Haiti ve Venezuela ilk üç sırada yer almaktadır. Türkiye ise aynı sıralamada daha alt sıralarda bulunmasına karşın, 2023 yılı itibariyle Türkiye'den de Amerika'ya yapılan iltica başvurularının önemli ölçüde arttığı UNCHR istatistiklerine yansımıştır. Bu yazımızda Amerika Birleşik Devletleri'nde en sık görülen iltica sebeplerini sizler için bir araya getirdik.

en sık görülen iltica sebepleri

Kısaca İltica Nedir?

İltica, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan veya uluslararası hukukun "mülteci" olarak tanımladığı ve sınıra gelen yabancı uyruklulara sağlanan bir korumadır. İltica sürecinde, sınıra gelen yabancı uyrukluların mülteci statüsünde kabul edilerek güvenli bir yaşam ve uluslararası koruma hakkı kazanması sağlanır.

Amerika İltica Başvurusu uluslararası koruma arayan bireylerin Amerika Birleşik Devletleri'nde sığınma talebinde bulunma sürecidir. Bu süreçte başvuru sahipleri, mülteci statüsü elde etmek için ayrıntılı bir başvuru ve belge sürecinden geçerler. Başvuru mültecinin siyasi dini veya insani sebeplerle zulme uğradığını kanıtlamayı gerektirir.

İşte ABD’de En Çok Karşılaşılan İltica Sebepleri

Amerika'ya iltica etmek için kabul edilebilir nedenler arasında; siyasi zulüm, savaş, etnik ayrımcılık, dini baskı, insan hakları ihlalleri ve kişisel güvenlik riski gibi faktörler vardır. Ülkelerinde bu gibi durumlarla karşılaşan mülteci adayları, Amerika'ya sığınma talebinde bulunarak güvenli bir yaşam ve uluslararası koruma arayışındadır. İşte en sık karşılaşılan iltica nedenleri:

Siyasi Zulüm

Kendi ülkelerinde zulme maruz kalan kişiler, ABD göçmenlik yasasının gerekliliklerini yerine getirdikleri takdirde Amerika iltica başvurusunda bulunabilirler. Ayrıca zulme uğrama ihtimaline dair haklı nedenlere dayanan korkuları olan kişiler de sığınma başvurusu yapabilirler.

Siyasi zulüm veya başka herhangi bir sebep temelinde sığınma hakkı elde etmek için 'mülteci' olmanız gerekmektedir. Bu da kendi ülkenizde zulme maruz kaldığınız veya haklı nedenlere dayanan korkularınız sebebiyle geri dönemediğiniz ya da dönmek istemediğiniz anlamına gelir. Ancak böyle bir durumda mülteci tanımına uyulsa bile sığınma talebi reddedilebilir.

Bu sebeple, iltica başvurusunun hazırlanması ve dosyalanmasında size yardımcı olacak deneyimli bir Amerika iltica avukatının varlığı son derece önemlidir.

Savaş ve Çatışma

Amerika´ya sığınmacı olarak gidilmesi için yapılan başvurularda, en sık karşılaşılan iltica sebeplerinden biri de savaş ve çatışmalardır. Savaş bölgelerinde yaşayan insanlar yaşam tehlikesi, şiddet ve yıkım nedeniyle güvenli bir yer arayışına girerler.

İç savaşlar, etnik çatışmalar ve terör eylemleri gibi faktörler, insanları zorla evlerinden uzaklaştırır. Bu durumda kişiler, ABD'ye sığınma başvurusu yaparak mülteci statüsü elde etmeye çalışırlar. Amerika iltica başvurusu, çatışma ve savaşın yarattığı acil tehlikelerin kanıtlanmasına dayalı olarak değerlendirilir.

Etnik ve Dini Ayrımcılık

Irk temelli zulüm, genellikle iktidardaki hükümetin kontrol edemediği veya kontrol etmek istemediği, hükümet ya da kuruluşlar tarafından bir bireye tehdit, zarar verme şeklinde gerçekleştirilen eylemleri ifade eder. Bu tür zulüm genellikle bir ırksal grup üyeliği temelinde hedef alındığında ortaya çıkar.

Eğer vatanınızda ırk ayrımcılığı insan haklarının temel değerlerini ihlal eden bir ortam yaratıyorsa, bireysel olarak hedef alınmasanız bile ırka dayalı iltica başvurusunda bulunabilirsiniz. Bir Göçmenlik Yargıcı veya USCIS görevlisine, bu tür bir önyargının veya zulmün sizin üzerinizde olumsuz bir etkisi olduğunu veya olabileceğini kanıtlamanız gerekmektedir.

Ayrıca ülkenizde dini inançlarınıza dayalı zulümle karşılaşma korkunuz varsa, Amerika iltica başvurusunda bulunabilirsiniz. Dini zulüm, hükümet veya kontrolsüz bir grup tarafından tehditler, zarar verme, dini normlara uymama cezası, ülke yasalarının kısıtlamaları, dini gruplara ayrımcılık veya dini özgürlüklerin engellenmesi şeklinde olabilir.

Bu tarz durumlarda, dini inançlarınızdan ya da etnik kökeninizden kaynaklanan ciddi tehditlerin varlığını ve sığınma için uygunluğunuzu göstermeniz gereklidir. Yaşadığınız zorlukları kanıtlar niteliğe sahip belgeleri hazırlayarak, bir Göçmenlik Yargıcı veya USCIS görevlisine sunmalısınız. Sunacağınız belgeler, dini önyargının veya zulmün sizin üzerinizde olumsuz bir etkisi olduğunu veya olabileceğini göstermeyi içermelidir.

İnsan Hakları İhlalleri

Sık karşılaşılan iltica nedenlerinden biri de insan hakları ihlalleridir. Kişiler, ülkelerinde temel insan haklarına saygı gösterilmediği, işkence, keyfi tutuklama, keyfi olarak özgürlükten mahrumiyet veya ifade özgürlüğünün kısıtlanması gibi durumlarla karşı karşıya kaldıklarında Amerika iltica başvurusunda bulunabilirler.

İnsan hakları ihlalleri, bireylere yönelik ayrımcılık, cinsiyet temelli şiddet, LGBTİ+ haklarının ihlali veya etnik azınlıklara yönelik zulüm gibi farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Bu durumlar iltica başvurusu için temel bir argüman oluşturur ve başvuru sahipleri bu ihlallerin varlığını kanıtlamakla yükümlüdür.

Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Temelli Şiddet

Cinsel yönelim ve cinsiyet temelli şiddet, Amerika'ya yapılan iltica başvurularında sık rastlanan sebepler arasındadır. Eğer LGBTİ+ bireyler veya kadınlar, ülkelerinde cinsel yönelim veya cinsiyet temelli şiddetin bir sonucu olarak homofobi, transfobi, cinsel saldırı, ev içi şiddet, aile baskısı gibi durumlarla karşılaşıyorlarsa, iltica başvurusunda bulunma hakları vardır.

En yaygın iltica nedenleri arasında bulunan cinsel yönelim ve cinsiyet temelli şiddete başvuru sahipleri, bu tür şiddetin varlığını ve kendi güvenliklerini kanıtlamak için deliller sunmalıdır.

Ekonomik Zorluklar

Anavatanında ekonomik zorluklarla mücadele edenler, daha iyi bir yaşam umuduyla ABD'ye iltica başvurusu yapabilir. Yüksek işsizlik, düşük gelir ve yoksulluk gibi faktörler, insanları güvenliği ve daha iyi ekonomik fırsatları aramaya teşvik etmektedir.

En sık karşılaşılan iltica sebepleri arasında yer alan ekonomik zorluklar ülkelerindeki yoksulluk, işsizlik, ekonomik krizler veya sınırlı yaşam koşulları nedeniyle kişilere ABD'ye sığınma talebinde bulunma seçeneğini mümkün hale getirir.

Amerika’ya İltica Etme Sürecinde Avukatla Çalışmalı Mıyım?

ABD´ye iltica etme sürecinde bir Amerika iltica avukatı ile çalışmak, başvuran kişilerin haklarını korumak ve süreci daha etkili bir şekilde yönetmek için gereklidir.

Bir iltica avukatı, başvuruyu gerçekleştiren kişilere yasal danışmanlık sağlar, başvuru sürecini yönlendirir, başvurunun hazırlanması ve savunmanın sağlanması gibi karmaşık adımlarda destek sunar. Bu sayede başvurunuzun daha iyi bir şans elde etmesini sağlayacak ve sürecin daha etkili ve adil bir şekilde ilerlemesine yardımcı olacaktır.

Eğer Amerika’ya iltica etmek konusunda desteğe ihtiyacınız varsa deneyimli hukuki destek ekibimizden destek almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Özetle

Yazımızı sonlandırmadan önce altını çizmek isteriz ki Amerika’ya en iyi iltica sebepleri ya da en kolay iltica yolları gibi genel bir tanım bulunmamaktadır. İltica etmek üzere Amerika Birleşik Devletleri sınırına gittiğiniz yolun gerçekten sizin risk altında olduğunuz ve kanıtlayabildiğiniz bir durum olması gereklidir. Ayrıca iltica etme durumunda ülkenize geri dönme konusunda da bazı riskleri kabul etmiş olacağınızı unutmamalısınız. Bu nedenle iltica başvurusu sürecinde adımlar doğru ve dikkatle takip edilmelidir.