Amerika'da Yaşam

Homeowners Association (HOA), konut sahiplerinin bir araya gelerek oluşturduğu ve genellikle topluluk içindeki ortak alanların bakımı ve yönetimiyle ilgilenen bir yapıdır. İlgili yapı, konut sahiplerine belirli bir ücret karşılığında çeşitli hizmetler sunar.

Yazımızda detaylı olarak HOA'nın ne olduğundan, HOA Fee’den, sunduğu olanaklardan, dezavantajlarından ve ücretleri etkileyen faktörlerden bahsedeceğiz. Böylelikle ev sahiplerine HOA'ya katılmadan önce önemli bilgiler sunmuş olacağız.

hoa ücretleri

HOA Nedir?

HOA, İngilizce "Homeowners Association" ifadesinin kısaltmasıdır. "Ev Sahipleri Birliği" anlamına gelir. HOA'lar, bir topluluktaki evlerin bakımını ve yönetimini denetlemek için oluşturulmuş kuruluşlardır. Apartman kompleksleri, siteler, tatil köyleri ve hatta bazı mahallelerde bulunabilir.

HOA'lar genellikle ev sahipleri tarafından seçilen bir yönetim kurulu tarafından yönetilir. Yönetim kurulu; HOA'nın kurallarını ve yönetmeliklerini belirlemekten, ortak alanların bakımı ve onarımını yapmaktan ve topluluk etkinliklerini düzenlemekten sorumludur.

HOA Fee Ne Anlama Geliyor?

HOA Fee, bir HOA'ya üye olan ev sahiplerinin HOA'nın yönetimini ve ortak alanların bakımını ve onarımını desteklemek için ödedikleri aylık veya yıllık bir ücrettir. HOA'lar; apartman kompleksleri, siteler, tatil köyleri ve hatta bazı mahallelerde bulunan topluluklarda bulunan ev sahipleri tarafından kurulan kuruluşlardır. HOA'lar, ortak alanların bakımı ve onarımı, topluluk etkinlikleri ve yönetim giderlerini karşılamak için ev sahiplerinden ücret alır.

HOA Fee'ler genellikle HOA'nın sağladığı hizmetlere ve bulunduğu yere bağlı olarak değişir. Örneğin; bir şehir merkezinde bulunan bir HOA'nın, bir kırsal alanda bulunan bir HOA'dan daha yüksek bir HOA Fee'si olması muhtemeldir.

HOA Fee'lerini ödememek, HOA tarafından para cezasına veya diğer yaptırımlara neden olabilir.

HOA Ücretleri Neleri Kapsar?

HOA ücretlerinin birçok kapsama alanı vardır. Örnek verecek olursak:

Ortak Alanların Bakımı ve Onarımı

HOA ücretlerinin en büyük kısmı genellikle ortak alanların bakımı ve onarımı için kullanılır.

 • Bahçeler ve çimenler
 • Havuzlar
 • Açık alanlar (örneğin, parklar, oyun alanları, spor alanları)
 • Yollar ve kaldırımlar
 • Dış aydınlatma

HOA'lar; bahsedilen alanların düzenli olarak temizlenmesini, bakımının yapılmasını ve onarılmasını sağlar. Böylece topluluk üyelerinin belirtilen alanlardan keyifle ve güvenli bir şekilde yararlanması sağlanır.

Topluluk Etkinlikleri

HOA'lar genellikle topluluk etkinlikleri düzenlemek için de HOA ücretlerini kullanır.

 • Barbeküler
 • Partiler
 • Festivaller
 • Piknikler
 • Spor etkinlikleri
 • Çocuk etkinlikleri

Topluluk etkinlikleri, topluluk üyelerinin bir araya gelmesi ve sosyalleşmesi için harika bir yoldur. HOA'lar, etkinlikleri finanse ederek topluluk ruhunu güçlendirmeye yardımcı olur.

Yönetim ve Muhasebe Giderleri

HOA'lar, bir yönetim kurulu tarafından yönetilir. Yönetim kurulu; HOA'nın kurallarını ve yönetmeliklerini belirlemekten, ortak alanların bakımı ve onarımını yapmaktan ve topluluk etkinliklerini düzenlemekten sorumludur.

Yönetim ve muhasebe giderlerini karşılamak için de HOA ücretleri kullanlıır.

 • Yönetim kurulu toplantılarının masrafları
 • HOA'nın yasal ve muhasebe hizmetlerinin masrafları
 • HOA'nın websitesinin ve diğer iletişim araçlarının masrafları

Ek Hizmetler

Bazı HOA'lar ek hizmetler de sunabilir.

 • Güvenlik
 • Temizlik
 • Yol ve kaldırım bakımı
 • Televizyon ve internet erişimi

Belirtilen hizmetler genellikle HOA ücretlerine ek olarak ücretlendirilir.

HOA Kuralları ve Şartları Nelerdir?

HOA kuralları ve yönetmelikleri bir HOA'ya üye olan ev sahiplerinin uyması gereken kurallardır. Kurallar genellikle HOA'nın yönetim kurulu tarafından oluşturulur ve HOA'nın tüzüğünde yer alır. Kurallar ve yönetmelikler, HOA'nın amacını ve topluluğun görünümünü ve atmosferini korumak için tasarlanmıştır.

HOA kuralları ve yönetmelikleri genellikle aşağıdakileri kapsar:

 • Evlerin dış görünümü: Kurallar; evlerin rengini, bakımını ve diğer özelliklerini içerebilir. Örneğin bir HOA, evlerin beyaz boyalı olması ve düzenli olarak boyanması gerektiğini belirleyebilir.
 • Bahçe ve çim bakımı: Bahçelerin ve çimenlerin düzenli olarak sulanması, biçilmesi ve diğer bakımının yapılmasını belirleyebilir. Bahçelerin ve çimenlerin haftada en az iki kez sulanması gerektiği örnek verilebilir.
 • Evcil hayvanların bakımı: Yönetmelik; evcil hayvanların davranışlarını, boyutlarını ve sayılarını içerebilir. Örneğin, evcil hayvanların tasma takması gerektiğini belirtebilir ve bahçelerde serbestçe dolaşmalarını yasaklayabilir.
 • Gürültü kontrolü: Kurallar; gürültü seviyesini, gürültü üreten aktiviteleri ve gürültünün yapıldığı saatleri belirleyebilir. Örneğin bir HOA, gece 10'dan sonra gürültü yapılmasını yasaklayabilir.

HOA’nın Sağladığı Olanaklar Nelerdir?

HOA'lar birçok farklı olanak sunabilir ve bu olanaklar konut birliğinin büyüklüğüne, bütçesine, yerel ihtiyaçlara ve üyelerin taleplerine bağlı olarak değişebilir. En yaygın olarak sunulan olanaklar şunlardır:

 • Ortak Alanların Bakımı ve Yönetimi: HOA'lar genellikle ortak alanların bakımından ve düzenli olarak yönetiminden sorumludur. Bakımı gerekli peyzaj ve park alanları; temizliği gerekli yollar, havuzlar ve spor alanları bunlara örnek gösterilebilir.
 • Güvenlik Hizmetleri: Bazı HOA'lar topluluk genelinde güvenlik sağlamak için kamera izleme, güvenlik personeli veya güvenlik sistemleri gibi hizmetler sunabilir.
 • Yönetim Hizmetleri: Yönetim kurulu veya profesyonel yönetim şirketleri HOA'nın günlük işlerini yönetir. Bunlar; üyelik toplantılarının düzenlenmesi, finansal işlerin takibi, kuralların uygulanması gibi işlerdir.
 • Topluluk Etkinlikleri ve Hizmetleri: HOA'lar üyeler arasında iletişimi artırmak ve topluluk bağlarını güçlendirmek için etkinlikler düzenler. Bunlar karşılama partileri, sosyal etkinlikler, kamuya açık alanların düzenlenmesi gibi aktivitelerdir.
 • Teknik Altyapı ve Yenileme Projeleri: Ortak alanlarda teknik altyapı iyileştirmeleri veya yenileme projeleri gerçekleştirebilir. Bunlar, su ve elektrik sistemlerinin güncellenmesi; bina veya yol yenilemeleri gibi çeşitli projeler ve iyileştirmeler olabilir.
 • Yasal ve Sigorta Hizmetleri: Genellikle topluluk için sigorta poliçelerini yönetir ve yasal konularda danışmanlık hizmetleri sunabilir.
 • Kuralların Uygulanması ve Standartların Korunması: HOA'lar, belirli standartları korumak ve topluluk içindeki kurallara uyumu sağlamak amacıyla kuralları uygular. Bu kurallara mülklerin dış görünümü, araç park etme kuralları ve kiracı politikaları gibi alanlar da dahildir.

HOA’nın Dezavantajları Nelerdir?

HOA sağladığı olanakların yanı sıra birtakım dezavantajlar da bulundurur. Dezavantajlar şu şekildedir:

 • Yüksek HOA Ücretleri: HOA ücretleri, HOA'nın sağladığı hizmetlere ve bulunduğu yere göre değişebilir. Ev sahiplerinin bütçelerini zorlayabilir. Örneğin; bir şehir merkezinde bulunan bir HOA'nın, bir kırsal alanda bulunan bir HOA'dan daha yüksek bir HOA ücreti olması muhtemeldir.
 • Sıkıcı Kurallar ve Yönetmelikler: HOA kuralları ve yönetmelikleri, ev sahiplerinin uyması gereken kurallardır. Kurallar; evlerin dış görünümü, evcil hayvanların bakımı ve gürültü kontrolü gibi konuları kapsayabilir. Bazı ev sahipleri HOA kurallarını ve yönetmeliklerini kısıtlayıcı bulabilir.
 • Yönetim Kurulu ile Anlaşmazlıklar: HOA yönetim kurulu, HOA'yı yöneten kişilerdir. Yönetim kurulu üyeleri HOA'nın kurallarını ve yönetmeliklerini uygulamaktan sorumludur. Bazı durumlarda yönetim kurulu üyeleri ile ev sahipleri arasında anlaşmazlıklar yaşanabilir.

HOA Ücretleri ve Bütçesi

HOA ücretleri, bir HOA'ya üye olan ev sahiplerinin ödemesi gereken aylık veya yıllık ücretlerdir. Ücretler; HOA'nın ortak alanların bakımı ve onarımı, topluluk etkinlikleri ve yönetim giderlerini karşılamak için kullanılır. HOA ücretleri, HOA'nın sağladığı hizmetlere ve bulunduğu yere göre değişebilir.

HOA bütçesi, HOA'nın bir yıl içinde yapacağı harcamaların tahminidir. HOA bütçesi; HOA ücretleri, gelir ve giderleri göz önünde bulundurularak oluşturulur. HOA bütçesi, HOA yönetim kurulu tarafından oluşturulur ve HOA üyelerine sunulur. HOA üyeleri, bütçeyi onaylamak veya reddetmek için oy kullanabilirler.

HOA Ücretlerini ve Bütçesini Etkileyen Faktörler

HOA ücretlerini ve bütçesini etkileyen faktörler şunlardır:

 • HOA'nın Sağladığı Hizmetler: HOA'nın sağladığı hizmetler ne kadar kapsamlıysa, HOA ücretleri de o kadar yüksek olacaktır.
 • HOA'nın Bulunduğu Yer: HOA'nın bulunduğu yer, HOA ücretlerini etkileyebilir. Örneğin; bir şehir merkezinde bulunan bir HOA'nın, bir kırsal alanda bulunan bir HOA'dan daha yüksek bir HOA ücreti olması muhtemeldir.
 • HOA'nın Finansal Durumu: HOA'nın finansal durumu iyiyse HOA ücretleri daha düşük olabilir.

HOA Ücretlerini ve Bütçesini Düşürme Yolları

HOA ücretlerini ve bütçesini düşürmek için aşağıdakileri yapabilirsiniz:

 • HOA'nın sağladığı hizmetleri azaltın. Örneğin, HOA havuz veya spor salonu gibi hizmetleri sunmuyorsa, HOA ücretleri daha düşük olabilir.
 • HOA'nın bulunduğu yeri değiştirin. Örneğin; kırsal bir alanda bulunan bir HOA'da yaşamak, şehir merkezinde bulunan bir HOA'da yaşamaktan daha ucuz olabilir.
 • HOA'nın finansal durumunu iyileştirin. Örneğin, HOA'nın gelirini artırabilir veya giderlerini azaltabilirsiniz.
 • HOA ücretlerini ve bütçesini düşürmenin en iyi yolu HOA yönetim kuruluyla konuşmaktır. Yönetim kurulu üyeleri HOA ücretlerini ve bütçesini düşürmek için sizinle birlikte çalışabilirler.

HOA’ya Üye Olmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bir HOA topluluğunda ev satın almayı veya kiralamayı düşünüyorsanız, HOA'nın sağladığı olanakları ve dezavantajları dikkatlice değerlendirmeniz gerekir. HOA'ya üye olmadan önce aşağıdakileri göz önünde bulundurmanız önerilir:

 • HOA ücretleri: HOA ücretleri, HOA'nın sağladığı hizmetlere ve bulunduğu yere göre değişebilir. HOA ücretlerinin sizin için makul olup olmadığını değerlendirin.
 • HOA kuralları ve yönetmelikleri: Ev sahiplerinin uyması gereken kurallardır. HOA kuralları ve yönetmeliklerini dikkatlice inceleyin ve sizin için uygun olup olmadığını değerlendirin.
 • Yönetim kurulu: HOA yönetim kurulu, HOA'yı yöneten kişilerdir. Yönetim kurulu üyelerinin niteliklerini ve deneyimlerini araştırın.
 • HOA'nın geçmişini araştırın: HOA'nın geçmişini ve finansal durumunu araştırın. HOA'nın geçmişte herhangi bir sorun yaşayıp yaşamadığını öğrenin.
 • HOA topluluğunu ziyaret edin: Topluluğu ziyaret edin ve orada yaşayan insanlarla konuşun. HOA'nın nasıl işlediğini ve topluluğun nasıl bir yer olduğunu öğrenin.

Özetle

Yazımızda HOA'ların ne olduğunu, HOA ücretlerinin ne anlama geldiğini ve HOA'ların avantajlarını ve dezavantajlarını inceledik. HOA'lar, ev sahiplerinin yaşamını kolaylaştırabilecek birçok avantaj sunar. HOA'lar, ortak alanların bakımı ve onarımını, topluluk etkinliklerini ve yönetim giderlerini karşılar. Ev sahiplerinin bahsedilen konularda endişelenmelerine gerek kalmamasını sağlar.

Ancak HOA'lar aynı zamanda ev sahiplerinin yaşamını zorlaştırabilecek bazı dezavantajlar da sunar. HOA ücretleri, ev sahiplerinin bütçelerini zorlayabilir. Ek olarak HOA kuralları ve yönetmelikleri, ev sahiplerinin evlerinin görünümünü ve davranışlarını sınırlayabilir.

HOA ile ilgili daha detaylı ve profesyonel yardım almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Konuya İlişkin Sıkça Sorulan Sorular

HOA Fee’yi kim öder?

Ev sahipleri veya mülk sahipleri öder.

HOA ücretleri ödenmezse ne olur?

HOA ücretlerini ödememek HOA tarafından para cezasına veya diğer yaptırımlara neden olabilir. Yaptırımlar genellikle HOA'nın tüzüğünde belirtilir.

HOA ücretleri neden bazı bölgelerde daha yüksek?

Bunda topluluktaki hizmet kalitesi, tesislerin bakım maliyetleri ve acil durum fonları gibi faktörler etkili olabilir.

Hoa ücretleri vergiden düşülebilir mi?

Bahsedilen durum vergi yasaları ve kişisel duruma bağlıdır. Bazı durumlarda gayrimenkul vergisi ödemeleri gibi vergi avantajları olabilir, ancak kesin bilgi için vergi uzmanına danışmak gerekir.

HOA Fee'leri nasıl ödenir?

HOA Fee'ler genellikle HOA'nın websitesinde belirtilen bir ödeme yöntemiyle ödenir. Bazı HOA'lar; kredi kartı, banka kartı, havale veya çek gibi çeşitli ödeme yöntemlerini kabul edebilir.

HOA Fee'leri nasıl hesaplanır?

HOA Fee'leri, genellikle HOA'nın tüzüğünde belirtilir.

HOA ücretleri ne zaman ödenir ve neye karşılık gelir?

HOA ücretleri genellikle aylık veya yıllık olarak ödenir ve ortak alanların bakımı, güvenlik hizmetleri, sigorta ve peyzaj gibi topluluk hizmetleri için kullanılır.