Amerikan Vatandaşı Olmak için Ne Yapmak Gerekir? Şartları Nelerdir?

Amerika'da Yaşam

ABD vatandaşlarının çoğu Amerika'da doğmuş olsa bile yabancı uyruklular için ABD vatandaşı olmanın da yolları vardır. Yazımızın devamında Nasıl ABD vatandaşı olunabileceği ile ilgili detaylı bilgiler paylaştık.

abd vatandaşı olmak

Amerikan Vatandaşı Olmak için Ne Yapmak Gerekir? Şartları Nelerdir?

ABD vatandaşlığı alarak harika ayrıcalıklar, haklar ve faydalar edinebilirsiniz. Bu nedenle Amerika'ya göç etmek ve vatandaşlık almak için her yıl yüz binlerce insan başvurmakta.

Genel olarak, “nasıl ABD vatandaşı olunur?” sorusu için dört temel yol vardır.

 • Doğum Yoluyla Vatandaşlık
 • Edinim Yoluyla Vatandaşlık
 • Bağ Yoluyla Vatandaşlık
 • Vatandaşlığa Geçme

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çoğu göçmen, vatandaşlığa kabul süreci yoluyla vatandaş olabilmektedir. Her yıl ortalama bir milyon daimî ikamet vatandaşlığa kabul için başvurmaktadır.

1) Doğum Yoluyla Vatandaşlık

Amerika Birleşik Devletleri yasalarına göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan herhangi bir kişiye otomatik olarak ABD vatandaşlığı verilir. ABD Anayasasında yapılan On Dördüncü Değişiklikte bu durum şöyle açıklanmaktadır.

“Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan veya vatandaşlığa geçen, yargı yetkisine tabi olan tüm kişiler, Amerika Birleşik Devletleri ve ikamet ettikleri Eyaletin vatandaşlarıdır.”

Amerikalıların çoğu ABD topraklarında doğduğundan, bu açıkça ABD vatandaşı olmanın ilk ve en basit yoludur. Sonraki üç alternatif, yabancı uyrukluların vatandaşlık elde etme yollarını ele almaktadır.

Doğumla Vatandaşlık Kazanımı için Genel Şartlar

Genel olarak, Amerika Birleşik Devletleri dışında doğan bir kişi, kişinin doğumu sırasında aşağıdaki şartların tümü yerine getirilirse doğumda vatandaşlık kazanabilir.

 • ABD vatandaşı bir ailenin çocuğu olan kişiler.
 • ABD vatandaşı ebeveyn, yürürlükteki hükme uygun olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde belirli ikamet veya fiziksel mevcudiyet gereksinimlerini karşılıyordur.
 • Kişi INA 301 veya INA 309 kapsamındaki diğer tüm geçerli gereksinimleri karşılıyordur.

Yetkili, kişinin doğumu sırasında var olan geçerli yasal hüküm ve koşullara atıfta bulunarak bir kişinin doğumda vatandaşlık kazanıp kazanmadığını belirler. Doğumun evlilik ten sonra mı yoksa evlilik dışı mı olduğu da burada etkili bir faktördür.

USCIS, hangi vatandaşlık hükmünün geçerli olduğunu belirlemek için bir çocuğun doğum sırasında evlilik içinde mi yoksa evlilik dışı mı doğduğunu belirler.

Evlilik Sonrası Doğan Çocuk

USCIS, yasal ebeveynler çocuğun doğumu sırasında birbirleriyle evli olduğunda ve yasal ebeveynlerden en az birinin çocukla genetik ilişkisi olduğunda bir çocuğun evlilik içinde doğduğunu düşünür.

USCIS, bir ebeveyn ile çocuk arasındaki yasal ilişkinin doğum sonrası resmileştirilmesini, çocuğun doğumundan itibaren ilişkiyi doğrulamak olarak görür. Bunun nedeni, ilgili yargı yetkisinin ebeveyn ve çocuk arasındaki yasal ilişkiyi tanımasının, çocuğa gebe kalma ve doğum koşullarına dayanmasıdır. Bu kural, ilgili yargı yetkisi kanununda veya yürürlükteki mahkeme kararında aksi belirtilmedikçe geçerlidir.

Amerika Birleşik Devletleri dışında doğan bir çocuk, çocuğun doğumu sırasında INA 301 kapsamında doğumda ABD vatandaşlığı kazanır. Bu kapsamda aşağıdaki koşullar geçerlidir.

 • ABD vatandaşı bireyin çocukları
 • Çocuğun yasal ebeveynleri birbirleriyle evlidir ve en az bir yasal ebeveyn, çocuğun doğduğu sırada o çocuğun genetik ebeveynidir.
 • Ebeveyn, yürürlükteki yasalar uyarınca ikamet veya fiziksel mevcudiyet şartlarını ve çocuk da INA 301 uyarınca yürürlükteki diğer tüm şartları yerine getirir.

Evlilik Dışı Doğan Çocuk

 • ABD Vatandaşı Babanın Çocuğu

Evlilikte doğan bir çocuk için doğumda vatandaşlık edinilmesine ilişkin genel şartlar, ABD vatandaşı bir baba aracılığıyla vatandaşlık talebinde bulunan ABD dışında evlilik dışı doğan bir çocuk için de geçerlidir. Özellikle aşağıdaki durumlarda hüküm geçerliliğini korumaktadır.

 • Çocuk ve baba arasında açık ve ikna edici kanıtlarla kan bağı kurulması.
 • Çocuğun babasının çocuğun doğumu sırasında ABD vatandaşı olması.
 • Çocuğun babası, çocuk 18 yaşına gelene kadar çocuğa maddi destek sağlamayı yazılı olarak kabul etmesi.

Aşağıdaki kriterler, çocuk 18 yaşına gelmeden önce karşılanmalıdır:

 • Çocuk ikametgâh yasası uyarınca meşrulaştırılır.
 • Baba, çocuğun babalığını yazılı ve yeminli olarak kabul eder.
 • Çocuğun babalığı, yetkili bir mahkemenin kararı ile belirlenir.

Ayrıca INA 301'in ilgili fıkrasında yer alan ikametgâh veya fiziki mevcudiyet şartları, babaları aracılığıyla vatandaşlık talebinde bulunan evlilik dışı doğan çocuklar için de geçerlidir.

 • ABD Vatandaşı Annenin Çocuğu

Amerika Birleşik Devletleri dışında evlilik dışı doğan bir çocuğun doğumda ABD vatandaşı anneden vatandaşlık alıp almadığını belirleyen kurallar, çocuğun ne zaman doğduğuna bağlı olarak değişir.

23 Aralık 1952 ile 12 Haziran 2017 Arasında Doğan Çocuk

23 Aralık 1952 ile 12 Haziran 2017 tarihleri arasında doğan ve Amerika Birleşik Devletleri dışında evlilik dışı doğan bir çocuk doğumda aşağıdaki şartları sağlarsa vatandaşlık kazanabilir.

 • ABD vatandaşı bir annenin çocuğu olmalıdır.
 • Çocuğun annesinin çocuğun doğumu sırasında ABD vatandaşı olması gerekir.
 • Çocuğun ABD vatandaşı annesi, çocuğun doğumundan 1 yıl önce sürekli olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde fiziksel olarak bulunmuş olmalıdır.

12 Haziran 2017'de veya Sonrasında Doğan Çocuk

12 Haziran 2017'de veya sonrasında doğan, Amerika Birleşik Devletleri dışında evlilik dışı doğan bir çocuk, aşağıdaki durumlarda doğumda vatandaşlık kazanır.

 • Çocuğun annesinin çocuğun doğumu sırasında ABD vatandaşı olması.
 • Çocuğun ABD vatandaşı annesi, çocuğun doğumundan en az 5 yıl önce (en az 2 yılı 14 yaşından sonra olmak üzere) fiziksel olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmuş olmalıdır.

2) Edinim Yoluyla Vatandaşlık

Bazı durumlarda, bir çocuk Amerika Birleşik Devletleri dışında doğmuş olmasına rağmen otomatik olarak vatandaşlık edinir. Bunun için çocuğun doğumu sırasında en az bir ebeveynin ABD vatandaşı olması ve diğer bazı koşulların karşılanması gerekir.

Bahsedilen çocuk evlendiğinde ve çocuk sahibi olduğunda, kendisinin çocukları da doğumda ABD vatandaşlığı alabilirler. Bir çocuğun edinim yoluyla ABD vatandaşı olma yolları genellikle şunları içerir.

 • Her iki ebeveyn de ABD vatandaşı ise

Çocuğun doğumu sırasında her iki ebeveynin de ABD vatandaşı olmasını, ebeveynlerin doğum sırasında evli olmasını ve çocuğun doğumundan önce ABD'de en az bir ebeveynin yaşamasını gerektirir.

 • Bir ebeveyn ABD vatandaşı ise

14 Kasım 1986 veya sonrası doğumlarda

 • Çocuğun doğumu sırasında bir ebeveynin ABD vatandaşı olması gerekir.
 • Ebeveynler doğum sırasında evli olmalıdır.
 • ABD vatandaşı ebeveyn, en az 2 yılı 14 yaşından sonra olmak üzere 5 yıl ABD'de bulunmuş olmalıdır.

10 Ekim 1952 ile 14 Kasım 1986 arası doğumlarda

 • Çocuğun doğumu sırasında bir ebeveynin ABD vatandaşı olmasını gerekir.
 • Ebeveynler doğum sırasında evli olmalıdır.
 • ABD vatandaşı ebeveyn ABD'de fiziksel olarak en az 5 yılı 14 yaşından sonra olmak üzere 10 yıllık bir süre ABD topraklarında yaşamış olmalıdır.

3) Bağ Yoluyla Vatandaşlık

Bir ebeveyn vatandaşlığa geçtiğinde, 18 yaş altındaki çocukları, aynı zamanda daimi ikametgah sahibi olmaları koşuluyla, ABD vatandaşlığını otomatik alabilir. Dahası, bağ yoluyla ABD vatandaşlığı alan bir çocuğun vatandaşlığa kabul törenine katılması gerekmez.

Genel olarak, 18 yaşın altındaki yabancı doğumlu çocuklar, üç şart yerine getirilirse otomatik olarak ABD vatandaşlığı alırlar.

 • Çocuğun ABD'de yasal daimi ikamet statüsüne yani Green Card'a sahip olması gerekir.
 • En az bir ebeveynin ABD vatandaşı olması gerekir.
 • Çocuk, ABD vatandaşı bir ebeveynin yasal ve fiziksel velayetinde Amerika Birleşik Devletleri'nde ikamet ediyor olmalıdır.

4) Vatandaşlığa Geçme

Vatandaşlığa kabul, Amerika Birleşik Devletleri'nde doğmamış bir kişinin gönüllü olarak ABD vatandaşı olduğu süreci ifade eder. Yabancı doğumlu kişiler için vatandaşlığa kabul, ABD vatandaşı olmanın en yaygın yoludur. Bir bireyin vatandaşlık başvurusunda bulunabilmesi için yerine getirilmesi gereken birkaç gereklilik vardır. Genel olarak, başvuru sahipleri 18 ve üzeri yaşta olmalı ve aşağıdaki temel uygunluk kategorilerinden birine girmelidir.

5 yıl daimi ikametgâhı olan kişiler:

 • En az 18 yaşında olmalıdır.
 • En az 5 yıl daimi ikamet yani Green Card sahibi olmalıdır.
 • Başvuru yapmadan önce bulunduğu eyalette en az 3 ay yaşamış olmalıdır.
 • Başvuruyu yapmadan önceki 5 yılın en az 30 ayı boyunca ABD'de fiziksel olarak mevcut olmalıdır.
 • İngilizce sınavının yanı sıra ABD tarihi sınavını geçebilmelidir.

ABD vatandaşı bir eşle en az 3 yıldır evlilik birliği içinde yaşayan daimi ikametgâh sahibi kişiler:

 • En az 18 yaşında olmalıdır.
 • En az 3 yıl daimi ikamet yani Green Card sahibi olmalıdır.
 • ABD vatandaşı eşiyle 3 yıldır yaşıyor olmalıdır.
 • Başvuru yapmadan önce bulunduğu eyalette en az 3 ay yaşamış olmalıdır.
 • Başvuruyu yapmadan önceki 3 yılın en az 18 ayı boyunca ABD'de fiziksel olarak mevcut olmalıdır.
 • İngilizce sınavının yanı sıra ABD tarihi sınavını geçebilmelidir.

Özetle

Her yıl yüz binlerce insan Amerika’da yaşamak ya da ailelerini de ABD vatandaşı yapabilmek için vatandaşlık başvurusunda bulunmaktadır. Vatandaşlık başvuru süreçleri birçok yasal prosedür gerektiren karmaşık süreçler içerir. Hem maddi olarak hem de zaman konusunda karlı çıkmak için bir göçmenlik avukatı ile iletişime geçmek Amerikan vatandaşı olma hayallerinizdeki mantıklı kararlardan birisi olabilir.