Amerika'da Yatırım

Bu makalemizde sizlere küçük çaplı bir işletme değerinin nasıl belirlenebileceği konusunda ipuçları vermeye çalışacağız.

Küçük işletmelerin değeri çoğunlukla nakit akışı tarafından belirlenir (veya işletme brokerleri daha doğru bir sonuç elde etmek için "Satıcının İsteğe Bağlı Kazançları" terimini kullanır). Satıcının Belirttiği Kazançları (SBK) vergi öncesi net gelir (faaliyet geliri) olarak tanımlanır; bunlar faiz; amortisman ve itfa payları; malik tazminat; sahiplerin payları; ve yinelenmeyen harcamalardır.

küçük işletme değeri nasıl belirlenir

Küçük işletmelerin değeri belirlenirken genelde, işletmenin diğer faktörlerine bağlı olarak, yıllık SBK'nin 1,5 - 3,5 katı alınır.

Çoklu ya da değer faktörlerini belirleyen şeyler, geçmiş kazancın istikrarı; iş ve sanayi büyümesi; iş türü, yer ve tesisler; çalışanların istikrarı ve becerileri; rekabet; ürün çeşitliliği, hizmet ve coğrafi pazarlar, yönetim ve satış şartlarıdır.

Envanter, ekipman veya demirbaşlar fiyata dahil edilmiştir çünkü SBK'yi ortaya çıkarmak için gerekli faktörler arasında bunları dahil etmek gerekir.

Bazı işletmeler envantere, bazıları donanıma (varlıklara) ve bazıları da iş türüne bağlı olarak her ikisine de ihtiyaç duyar. Varlıkların miktarı, bir işletmenin değerini belirlemeye yardımcı olan kriterlerden biridir.

İşletmelerin FAVÖK'ü veya Faiz, Vergi, Amortisman ve İtfa Öncesi Kazanç Öncesi değeri değildir. Kullanılan çarpım genellikle, FAVÖK'ün 4 ila 6 katı arasındadır. FAVÖK, çoğunlukla daha büyük işler yapan insanlar (20 milyon $ + fiyat etiketi) olan yatırım bankacıları veya birleşme ve satın alma temsilcileri tarafından kullanılmaktadır.

Ticari brokerler, kazancının veya SBK'nin (Satıcının Belirttiği Kazançları) bir parçası olarak tazminat ve sahibinin gelirlerini de saymaktadır. SBK'yi ayrıca FAVÖK artı sahibinin maaşı artı sahibinin aldığı diğer ödemeler olarak tanımlayabilirsiniz. Temel olarak, SBK sürelerini 1,5 ila 3,5 ile çarparsanız, FAVÖK’ü 4 ila 6 ile çarparsanız, benzer rakamlara ulaşabilirsiniz.

Küçük çaplı bir işletme değerinin nasıl belirlenebileceği konusunda ek kaynak olarak şu videoya göz atabilirsiniz:

küçük işletme değer belirleme

Ticari brokerlerin genellikle FAVÖK'ün 4-6 katını almamalarının sebebi, mal sahibinin maaşını kendi belirlemiş olmasıdır. (çoğu mal sahibi, işletme aracılığıyla çok fazla kişisel gider yazmaktadır dolayısıyla ortaya çıkan tablo tam olarak gerçeği yansıtmamaktadır).

Bu fiyat değerlemeleri ekonominin durumuyla doğrudan alakalıdır. Ekonomi iyi ve bankalar borç verme konusunda bonkör davrandığında fiyatlar yukarı, nakit sıkıntısı baş gösterdiğinde ve kredi sıkışıklığı yaşandığında ise aşağı doğru hareket eder.

Aşağıda, bir işletmeyi satış için hazırlamakta kullanılan ve broker ya da alıcı tarafından istenebilecek belgeler yer almaktadır:

  1. Bilanço dahil olmak üzere son üç yıllık kar zarar beyanı
  2. Son üç yıllık vergi beyannamesi
  3. Kira sözleşmesinin kopyası
  4. Demirbaş, mobilya ve teçhizat listesi

Bir işletmeyi devralmaya karar verdiğinizde fiyat değerlemesini yapabilmeniz için profesyonel bir ekiple çalışmanız hata riskinizi azaltacak ve işletmenin gerçek değeri konusunda fikir sahibi olarak masaya oturmanızı sağlayacaktır.

İşletme devralırken VisAmerika'nın tecrübeli ekibi ile çalışmanızı tavsiye ediyoruz çünkü birçok kişi şirketimiz sayesinde çok uygun fiyatlara işletme sahibi oldu.