Amerika'da Yaşam

National Interest Waiver (NIW) kavramı, EB-2 vize kategorisinde başvuru sahibinin ABD'nin ulusal çıkarlarına önemli ölçüde katkı sağlayabileceği ve bu nedenle işveren sponsorluğu veya Çalışma Sertifikası (Labor Certification) gereksiniminden muaf tutulabileceği anlamına gelir.

EB-2 NIW Green Card, başvuru sahibinin ABD toplumuna ve ekonomisine önemli katkılar sağlayabilecek üst düzey bilim insanları, araştırmacılar, sanatçılar ve iş liderleri tarafından genellikle tercih edilen bir Green Card edinme yöntemidir.

eb2 niw green card

EB-2 NIW Green Card Nedir?

EB-2 NIW Green Card sürecine değinemeden önce EB-2 NIW Green Card’ın ne olduğuna ve detaylarına bir göz atmak programı anlamanıza yardımcı olacaktır.

İstihdam Temelli Daimi Göçmenlik İkinci kategorisi olan EB-2 NIW, Amerika’da yaşamak ve çalışmak isteyen kişiler için NIW yani National Interest Waiver (Ulusal Çıkar Muafiyeti) ile başvurulabilen bir Green Card türüdür.

Bu vize özellikle bilim, sanat ve iş dünyasında başarılı olan üstün yetenekli profesyonellerin ABD'ye daimi göç etmelerine ve Amerika’da çalışmalarına olanak sağlar.

EB-2 Vize Kategorisi

EB-2 vize kategorisi, ABD Göçmenlik Hukuku kapsamında yer alan Employment-Based Second Preference (İkinci Tercih Göçmen İşçi) kategorisini temsil eder.

Bu kategori, üstün yetenekli profesyoneller, bilim insanları, sanatçılar ve iş dünyasındaki liderler gibi alanlarında önemli başarılar elde etmiş kişilere yöneliktir. EB-2 kategorisi, başvuru sahiplerinin ABD'de kalıcı oturma izni alarak yaşam ve çalışma hakkı elde etmelerini sağlayan bir daimi göçmenlik türüdür.

EB-2 Kategorisinde National Interest Waiver (NIW)

Ulusal Çıkar Muafiyeti olarak adlandırılabilecek National Interest Waiver (NIW), EB-2 vize kategorisi içerisinde yer alır ve başvuru sahiplerinin işveren sponsorluğu veya işçilik sertifikası gereksiniminden muaf tutulmalarına olanak tanır. Bu muafiyet, başvuru sürecini hızlandırmakta ve ABD'ye göç etme fırsatını daha erişilebilir hale getirmektedir.

NIW, başvuru sahibinin ABD'nin ulusal çıkarlarına önemli ölçüde katkı sağlayabileceğini kanıtlaması gereken bir süreçtir.

EB-2 NIW Green Card başvurusu yapabilecek kişiler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Bilim Alanında Ulusal Çıkarlar: Doktorlar, araştırmacılar, mühendisler ve diğer bilim insanları, kendi alanlarında uluslararası düzeyde kabul görmüş önemli başarılar elde etmişlerse ve ABD'nin ulusal çıkarlarına katkıda bulunabileceklerse başvuru yapabilirler.
  • Sanat Alanında Ulusal Çıkarlar: Ünlü sanatçılar, yazarlar, yönetmenler ve diğer kültürel alanlarda önemli başarılar elde etmiş kişiler, Amerikan ulusal çıkarlarına katkı sağlayabilecekleri durumda başvuruda bulunabilirler.
  • İş Dünyasında Ulusal Çıkarlar: Yöneticiler, girişimciler ve iş dünyasında başarılı kariyerlere sahip olanlar, eğer ABD'nin ulusal çıkarlarına önemli ölçüde katkı sağlayabileceklerini gösterebilirlerse, EB-2 NIW Green Card başvurusu yapabilirler.

Elbette bu başarıların ve tecrübelerin ABD'nin ulusal çıkarlarına katkıda bulunacağının kanıtlanması gerekmektedir.

EB-2 NIW programı, ulusal çıkarlar için gerçekten büyük bir katma değer sağlanacağına dair kanıtların sunulması kolay olmadığı için dikkatle başvurunun hazırlanması ve takip edilmesi gereken bir süreçtir. Bu nedenle bir göçmenlik avukatından danışmanlık almak doğru bir karar olacaktır.

National Interest Waiver Avantajları

EB-2 NIW Green Card başvuru sahibine birçok avantaj sunar. Bunlar arasında en önemlilerinden birisi kalıcı oturma izni sahibi olabilmektir. Bu sayede başvuru sahibi, Amerika’da süresiz olarak yaşama hakkına sahip olur.

Ayrıca EB-2 NIW Green Card sahibi olan kişiler, ABD'de oy kullanmak gibi istisnai durumlar dışında neredeyse bir Amerikan vatandaşı ile benzer haklara sahip olur. Bu da eğitim, iş ve yaşam kalitesi açısından yüksek standartlar sunan ABD'de kariyerlerini geliştirme ve yaşamlarını ileriye taşıma fırsatı verir.

NIW başvurusunun kabul edilmesi, başvuru sahibinin aile üyelerine de yarar sağlar. Başvuru sahibinin eşi ve 21 yaşından küçük çocukları, onunla birlikte ABD'de yaşama ve çalışma hakkına sahip olabilirler.

EB-2 National Interest Waiver Green Card’ın diğer daimi ikametgah seçeneklerine göre öne çıkan noktası ise kabul edilmeniz durumunda bir iş teklifi ya da sponsor işveren ihtiyacınızın olmamasıdır. Bu sayede Çalışma Sertifikası edinme ya da bir işveren için belirli bir süre çalışma gibi koşulları yerine getirmeden Amerika’daki yaşamanıza başlayabilirsiniz.

EB-2 NIW Green Card Başvurusunda Belirleyici Faktörler

ABD Göçmenlik ve Vatandaşlık Hizmetleri (USCIS) tarafından değerlendirilen NIW başvurularında belirleyici faktörler şunlardır:

  1. Başvuru sahibinin, kendi alanında ulusal ya da uluslararası düzeyde önemli başarılar elde etmiş olduğunu gösteren belgelerin sunulması gerekir. Bunlar arasında ödüller, yayınlar, patentler ve diğer başarıları gösteren belgeler sayılabilir.
  2. Başvuru sahibinin, ABD'nin ulusal çıkarlarına önemli ölçüde katkı sağlayacak projelerde veya faaliyetlerde yer alabileceğini gösteren örneğin bir bilim insanı için, ABD'nin enerji politikalarına, sağlık hizmetlerine veya çevre koruma çabalarına katkı sağlayabilecek araştırmalar gibi kanıtlar.
  3. Başvuru sahibinin alanında saygın ve uzman kişiler tarafından verilmiş, Amerikan ulusal çıkarlarına nasıl katkıda bulunabileceğini gösterir öneri mektupları gibi referanslar.
  4. Başvuru sahibinin projelerinin ve faaliyetlerinin, kendi alanında diğer profesyonellerin çalışmalarından daha fazla etkiye sahip olduğunu gösteren belgeler. Bir sanatçının eserlerinin geniş kitlelere ulaştığını ve önemli etkiler yarattığını gösteren eleştiriler, haberler veya raporlar örnek olarak gösterilebilir.

Başvuru Sürecinin Temel Noktaları

Başvuru sürecinde dikkate alınması gereken temel noktalar arasında, başvuru sahibinin alanındaki başarılarını ve ABD'nin ulusal çıkarlarına katkılarını gösteren belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde sunulması bulunmaktadır.

Ardından, I-140 Formu'nun dikkatlice doldurulması ve USCIS tarafından kabul edilen belgelerle birlikte sunulması gerekmektedir. Başvuru sürecinde, göçmenlik hukuku konusunda deneyimli avukatlardan veya danışmanlardan profesyonel yardım almak bu süreci oldukça kolaylaştırabilir.

Başvuru süreci uzun sürebilir ve bu nedenle süreç boyunca sabırlı ve istikrarlı olmak gerektiğini belirtelim. Eğer başvuru reddedilirse, başvuru sahibi USCIS'ye itiraz ederek eksik veya yanlış sunulan bilgileri düzeltecek ek belgeler sunabilir.

3 Adımda EB-2 NIW Green Card Başvuru Süreci

EB-2 NIW Green Card başvurusunda uzmanlığınızın ve tecrübelerinizi kanıtlamak ve bu kıstasların Amerika’nın ulusal çıkarlarına nasıl fayda sağlayacağını açıklamak oldukça önemlidir. Bu süreç kısaca şöyledir:

Adım 1: Dokümantasyon ve Belgeler Hazırlama

Başvuru sürecinde ilk adım, başvuru sahibinin eğitim, deneyim ve başarılarını detaylı bir şekilde gösteren güncel bir özgeçmiş ve portfolyo hazırlamaktır. Ayrıca akademik ve profesyonel yayınları, makaleleri ve patentleri gösteren belgeler, ulusal ve uluslararası düzeyde elde edilmiş ödüller ve başarıları gösteren sertifikalar da oldukça geçerlidir.

Adım 2: Öneri Mektupları

Başvuru sürecinin ikinci adımında, başvuru sahibinin alanında saygın ve uzman kişilerden güçlü öneri mektupları alınması önemlidir. Öneri mektupları, başvuru sahibinin başarılarını ve ABD'nin ulusal çıkarlarına nasıl katkı sağlayabileceğini açıkça ifade etmelidir.

Öneri mektuplarının yanı sıra, başvuru sahibinin yazdığı bir akademik makalenin ne kadar ve kimler tarafından citation edildiği yani, alıntı yapıldığı da kullanılabilir.

Adım 3: I-140 Formu Doldurma ve Gönderme

Son adımda, I-140 Formu'nun dikkatlice doldurulması ve USCIS tarafından kabul edilen belgelerle birlikte sunulması gerekmektedir. Formun önemi büyük olup, başvuru sahibinin ABD'nin ulusal çıkarlarına önemli ölçüde katkı sağlayabileceğini gösteren belgelerin sunulması şarttır.

I-140 Formu Nedir?

I-140 formu, USCIS tarafından göçmenlik amacı güden yabancı çalışanlar için kullanılan bir formdur. Bu konuda EB-2 National Interest Waiver’ın sağladığı büyük bir avantaj ise, bu Green Card alma yönteminde herhangi bir sponsorluk ihtiyacı olmamasıdır. Diğer bir deyişle kendi sponsorunuz olarak Amerika’da çalışmaya başlayabilirsiniz.

USCIS İnceleme Süreci

ABD Göçmenlik ve Vatandaşlık Hizmetleri (USCIS), EB-2 NIW Green Card başvurularını titizlikle değerlendirmektedir. Bu süreçte, USCIS başvuru sahibinin sunduğu tüm belge ve bilgileri inceleyerek, ABD'nin ulusal çıkarlarına önemli katkılar sağlayabilecek nitelikte olup olmadığını değerlendirir.

Başvurunun değerlendirilmesi sonucunda, olası sonuçlar arasında başvurunun kabul edilmesi, ret edilmesi veya RFE (Request for Evidence) ile ek belge talep edilmesi bulunmaktadır.

Başvuru kabul edildiğinde, başvuru sahibi Green Card sürecine devam ederken, ret durumunda itiraz hakkı kullanılabilir. RFE durumunda ise, USCIS tarafından talep edilen ek belgelerin sunulması gerekmektedir.

Süreçle ilgili bilgilendirme konusunda ise USCIS başvuru sürecindeki gelişmeleri ve kararları başvuru sahibine bildirir. Başvuru sahibi, USCIS'in resmi web sitesi üzerinden başvuru durumunu takip edebilir ve süreçle ilgili güncel bilgilere erişebilir.

EB-2 NIW Başvuru Süresi ve Süreç Sonrası

EB-2 NIW Green Card başvuru süreci, belgelerin hazırlanması ve USCIS incelemesine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ortalama başvuru süresi, genellikle 6-12 ay arasında değişmektedir. Bu süre, başvuru yoğunluğu ve USCIS'in değerlendirme sürecine bağlı olarak daha kısa ya da uzun sürebilir.

Başarılı bir EB-2 NIW Green Card başvurusunun ardından, başvuru sahibi ABD'de daimi oturma izni alır ve ABD'ye yerleşebilir. Ayrıca başvuru sahibi ve aile üyeleri için ABD'de çalışma izni de alınır.

EB-2 NIW Green Card, başvuru sahibine ve aile üyelerine ABD'de yaşam ve çalışma hakkı sunarak, ABD'nin sunduğu yüksek yaşam kalitesi ve kariyer fırsatlarından yararlanma imkanı sağlar. Başvuru sürecinde dikkatlice hazırlanmış belgeler ve güçlü öneri mektupları, başvuru sahibinin başarı şansını artırır.

İlgili YouTube videomuza göz atın:

youtube videomuza göz atın

EB-2 NIW Green Card Sürecinde Profesyonel Destek

Yazımızda bahsettiğimiz üzere Amerika Birleşik Devletleri için katma değeri yüksek bir değer sağlayabileceğinizi göstermek pek çok kanıt ve sıkı bir takip süreci gerektirmektedir. Süreci en hızlı ve profesyonel şekilde tamamlayabilmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.