ABD Yatırımcı Vizeleri

ABD'de iş kurma veya yatırım yapma niyetinde olan girişimciler için E2 vizesi, uzun vadeli bir oturum imkânı sunan değerli bir fırsattır. Ancak, E2 vizesi için başvuru yapmadan önce belirli hazırlıkların yapılması gerekmektedir. Yazımızda, E2 vizesinin ne olduğuna, kriterlerine, başvurusu öncesinde gerçekleştirilmesi gereken temel hazırlık adımlarına değineceğiz.

e2viss

E2 Vizesi (Amerika Yatırımcı Vizesi) Nedir?

E2 vizesi, Amerika Birleşik Devletleri'nde yatırım yapmayı planlayan ve belirli koşulları sağlayan yabancı girişimciler veya iş insanlarına verilen bir vize türüdür. İlgili vize, ABD'ye gelerek bir işletme kurmak veya mevcut bir işletmeyi devralmak amacıyla yatırım yapacak kişilere yöneliktir.

E2 Yatırımcı vizesi, yatırımcının kendi ülkesinden gelen sermayeyi ABD'ye aktarması ve sermayenin bir işletme veya ticari girişimde kullanılmasını sağlar. Başvuru sahipleri genellikle iş planları, yatırım miktarı ve işletme faaliyetlerini belirten ayrıntılı bilgiler sunmalıdır. E2 vizesi başvurusunda bulunan kişilerin kendi ülkeleri ile ABD arasında ticari bir anlaşma olması da gerekmektedir.

Vize Kriterleri Nelerdir?

E2 vizesi başvuruları belirli kriterlere ve koşullara tabidir. Başvuru sahiplerinin kendi durumlarını ve gereksinimlerini belirlemek için uzman bir hukuk ekibinden destek alması önemlidir.

E2 vizesi başvuru sürecinde dikkate alınması gereken kriterler şunlardır:

 • Vatandaşlık: E2 vizesi için başvuran kişi, Amerika’ya ticaret anlaşması bulunan ülkelerden birinin vatandaşı olmalıdır.
 • Yatırım: Kişi, ABD'de belirli bir miktarda yatırım yapmalıdır. Yatırım miktarı, işletmenin türüne ve büyüklüğüne göre değişebilir. Yatırımın ABD ekonomisine katkı sağlaması ve işletmenin istihdam yaratması beklenir.
 • İşletme Faaliyeti ve Hissedarlık: Yatırım yapılan işletme, gerçek ve aktif bir iş faaliyetine sahip olmalıdır. İşletmenin en az yarısı yatırım sahibinin olmalıdır. İşletme, ABD'de faaliyet gösteren ticari bir işletme olmalıdır.
 • Ticaret Anlaşması: Başvuru sahibinin kendi ülkesi ile ABD arasında bir ticaret anlaşması bulunmalıdır. Anlaşma, belirli koşullarda yatırım yapmak isteyen vatandaşların E2 vizesi başvurusuna olanak tanır. Eğer ülkeler arasında böyle bir anlaşma yoksa, başvuru yapılamaz.

E2 Vize Başvurusu Öncesi Yapılması Gereken 6 Hazırlık

E2 vizesi, ABD'de yatırım yapmayı planlayan girişimciler ve iş insanları için bir fırsat sunar. Yatırım yaparak işletme kurmak, işletmek veya devralmak isteyenlere 5 yıllık bir oturum imkânı tanır. E2 vizesi için başvuru süreci, belirli kriterlere ve belgelere dayalıdır ve adayların başvuru öncesinde bazı hazırlıklar yapmaları gereklidir.

Başvuru öncesinde yapılması gereken hazırlıklar şunlardır:

 1. Yatırım Planı Hazırlığı

İyi bir iş planı, yatırımcının ABD'de gerçekleştirmeyi planladığı işletmenin detaylı bir taslağını içermelidir. Plan, yatırımcının ne tür bir iş yapmayı planladığını, işletme stratejilerini ve gelecekteki büyüme potansiyelini göstermelidir.

İş planı aşağıdaki unsurları kapsamalıdır:

 • İş planı, işletmenin genel hedeflerini ve amacını açıkça belirtmelidir. Ek olarak işletmenin hangi ihtiyaçlara yanıt vereceği, hedef kitlesi ve müşteri segmenti gibi detaylar planlanmalıdır.
 • Pazar analizi; işletmenin faaliyet göstereceği sektördeki rekabet durumunu, pazarın büyüklüğünü, hedeflenen pazar payını ve hedeflenen müşteri kitlesini içermelidir.
 • İşletme planı; işletmenin günlük operasyonlarını, yönetim yapısını, personel ihtiyaçlarını ve işletme faaliyetlerinin nasıl yürütüleceğini detaylandırmalıdır.
 • Finansal tahminler; işletmenin gelir-gider projeksiyonlarını, nakit akışını, kârlılık tahminlerini ve yatırımcıların beklediği getirileri içermelidir.
 • Plan; işletmenin büyüme stratejilerini, pazar payını artırma planlarını, yeni ürün veya hizmet geliştirme stratejilerini ve gelecekteki genişleme planlarını açıklamalıdır.
 1. Finansal Belgelerin Hazırlanması

Yatırımın kaynaklarını belgelendiren güvenilir ve detaylı finansal belgeler sunulmalıdır. Belgeler, yatırım yapılacak miktarın kaynağını, yatırımın finanse edilme şeklini ve yatırımın ABD ekonomisine katkı sağlayacağını göstermelidir.

İşte finansal belgelerin detayları:

 • Yatırımın kaynağını belgeleyen detaylı bilgi sunulmalıdır. Belgeler, yatırım sermayesinin kaynağını açıkça göstermeli ve yasal olarak elde edildiğini kanıtlamalıdır. Örneğin; banka hesap dökümleri, mülkiyet belgeleri, satış gelirleri, miras belgeleri veya diğer yasal kaynakları barındırabilir.
 • Yatırımın nasıl finanse edildiğini detaylandıran belgeler sunulmalıdır. Nakit ödemeler, banka kredileri, yatırım ortaklıkları veya diğer finansal araçlar gibi yöntemler örnek verilebilir.
 • Belgeler, yatırımın ABD ekonomisine nasıl katkı sağlayacağını göstermelidir. İş planı ve finansal tahminlerle uyumlu olmalıdır. Örneğin; istihdam yaratma planları, yerel tedarikçilerle çalışma planları gibi unsurları içerebilir.
 • Banka beyanları, mülkiyet belgeleri, finansal raporlar, varlık değerlemeleri, vergi beyannameleri ve yatırımcının finansal durumunu gösteren diğer resmî belgeler sunulmalıdır. Bahsedilen belgeler, yatırımın güvenilirliğini ve kaynaklarının meşruiyetini desteklemelidir.
 1. İşletme Belgelerinin Sunulması

Yatırım yapılacak işletmeye dair tüm gerekli belgelerin eksiksiz bir şekilde sunulması büyük önem taşır.

Sunulması gereken önemli işletme belgelerine daha detaylı bakacak olursak:

 • İşletmenin resmî olarak tescil edildiğini gösteren belgeler sunulmalıdır. Şirket kuruluş belgesi, ticaret sicil kaydı veya işletmenin yasal statüsünü gösteren diğer resmi dokümanlar bahsedilen kategoriye girer.
 • Vergi kimlik numarası, vergi beyannameleri ve vergi ödemelerine ilişkin kayıtlar başvuru için gereklidir.
 • İş planı; işletmenin amaçlarını, stratejilerini, pazar analizini, finansal tahminlerini ve operasyonel yapılanmasını içeren detaylı bir doküman olmalıdır.
 • İşletmenin yasal olarak faaliyet göstermesine izin veren lisans veya ruhsat belgeleri sunulmalıdır.
 • İşletmenin varlığını veya faaliyetlerini destekleyen kontratlar, iş birliği anlaşmaları veya varsa satın alma belgeleri sunulabilir.
 1. Başvuru Formlarının Tamamlanması

E2 vizesi başvuru sürecinde gerekli olan DS-160 ve DS156E başvuru formlarının eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması büyük önem taşır. Dikkat edilmesi gerekenler ise şunlardır:

 • Başvuru formunda yer alan kişisel bilgilerin doğru ve eksiksiz olarak girilmesi gereklidir. İsim, doğum tarihi, adres gibi bilgilerin yanı sıra pasaport bilgileri de belirtilen kategoriye dahildir.
 • Başvuru sahibinin aile durumuyla ilgili detaylar, eşinin ve 21 yaş altındaki çocuklarının bilgileri doğru ve eksiksiz şekilde belirtilmelidir.
 • Başvuru formunda seyahat geçmişi, önceki ABD ziyaretleri veya diğer ülkelerde alınmış vizeler gibi seyahat geçmişi bilgileri doğru şekilde girilmelidir.
 • İşletme ile ilgili başvuru formunda yer alan işletme ismi, faaliyet alanı, yatırım miktarı, iş planı özetleri gibi detaylar eksiksiz ve doğru şekilde belirtilmelidir.
 1. Hukuki Danışmanlık Alınması

E2 vizesi başvuru süreci oldukça detaylı ve gerektirdiği belgelerin hassaslığı sebebiyle karmaşık olabilir. Bundan dolayı başvuru sahipleri genellikle bir hukuk danışmanından veya göçmenlik konusunda uzman bir avukattan destek almayı tercih edebilirler. Uzman bir avukat veya danışman, başvuru sahibine aşağıdaki konularda yardımcı olabilir:

 • Gerekli belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanmasına rehberlik etmek.
 • Başvuru sürecinin adım adım takibini yapmak ve gereken aşamalarda başvuru sahibine rehberlik etmek.
 • Başvuru sahibine hukuki danışmanlık sağlamak, başvurunun yasal ve uygun olmasını sağlamak.
 • Gerekiyorsa, mülakat öncesinde başvuru sahibine rehberlik etmek ve hazırlık yapmasına yardımcı olmak.
 • Belgelerin ve başvuru işlemlerinin yasalara uygun ve doğru olduğundan emin olmak.
 1. Mülakatlara Hazırlık

İşte mülakatlara hazırlık sürecinde dikkate alınması gereken bazı noktalar:

 • Mülakatta, yatırımcının iş planını ve yatırımın detaylarını eksiksiz bir şekilde ifade etmesi beklenir. İş planındaki stratejiler, gelir tahminleri, işletme faaliyetleri ve planlanan katkılar hakkında detaylı bilgi verilmelidir.
 • Yatırımcının ABD'deki işletme faaliyetlerine ilişkin net bir anlayışa sahip olması gerekir. İşletmenin ABD ekonomisine katkısı, istihdam yaratma planları ve yerel ekonomiye olan etkileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
 • Başvuru sahibinin iş planı, yatırım süreci ve işletme operasyonları hakkında ayrıntılı ve mantıklı cevaplar vermesi beklenir.
 • Eğer iş planında veya yatırım detaylarında herhangi bir değişiklik olduysa, mülakatta güncellemeleri paylaşmak gerekir.
 • Yatırımcının kendine güveni yüksek olmalı ve iş planının ve yatırımın ABD'ye katkıları konusunda inandırıcı olmalıdır.
 • Mülakat sürecinde doğru ve güncel bilgilerin paylaşılması, başvurunun olumlu sonuçlanmasına katkı sağlayabilir.

E2 Vizesinin Sağladığı Olanaklar Nelerdir?

E2 vizesi, yatırım yapmak isteyen girişimciler için bir dizi avantaj sunar:

 • Uzun Süreli İkamet İmkânı: E2 vizesi sahipleri, ilk girişlerinde 5 yıllık bir oturum iznine sahip olurlar. Bunu ABD'de yatırım yapmaya devam ettikleri sürece 2 yıl aralıklarla sınırsızca uzatmaları da mümkündür.
 • Esneklik: İşletme faaliyetlerini kontrol edebilir ve işletme türünü değiştirme veya farklı sektörlere yatırım yapma esnekliğine sahiptir.
 • Aile İçin İmkânlar: E2 vizesine sahip olanlar, eşleri ve 21 yaşın altındaki çocukları için bağımlı vize başvurusu yapabilirler. Böylelikle başvuru sahiplerinin aileleriyle birlikte ABD'ye gelme ve yaşama imkânı sağlanır.
 • Sınırsız Yenileme Olanakları: Sürekli olarak yenilenebilir bir vizedir. Böylece yatırımın sürekliliği ve uzun vadeli iş planlaması sağlanabilir.
 • Hızlı İşlem Süreci: Başvuru süreci genellikle hızlıdır ve diğer göçmenlik vize türlerine göre daha kısa sürebilir.
 • Yatırımın Geleceği: E2 vizesi, yatırımcıların ABD'de uzun vadeli bir geleceği olduğunu gösterir. İşletmenin sürdürülebilirliği ve yatırımın ekonomik katkısı açısından önemlidir.

Yan taraftaki bağlantıdan, yatırımcı vizesi olan E2 hakkında daha detaylı bilgi alabilir, başvuru şartlarını inceleyebilirsiniz.

Özetle

Yazımızda E2 vizesi, başvuru öncesinde yapılması gereken hazırlıklara ve diğer önemli konulara değindik. E2 vizesi, ABD'ye yatırım yapmak isteyen yabancı girişimciler için özel bir vize türüdür. Yatırımın büyüklüğü, işletme faaliyetleri ve başvuru sahibinin vatandaşı olduğu ülke gibi kriterlere bağlı olarak verilir. Başvuru öncesi yapılması gerekenler arasında iş planı hazırlığı, finansal belgelerin sunumu ve işletme belgelerinin eksiksiz hazırlanması yer alır. E2 vizesi, uzun süreli ikamet imkânı, işletme kontrolü, aile üyeleri için vize hakları gibi avantajlar sunar. E2 vize süreçlerinde hukuki avukat desteğinin önemi oldukça fazladır, yardım almanız faydanıza olabilir.

Konuya İlişkin Sıkça Sorulan Sorular

E2 vizesi için ne kadar para gerekli?

E2 vizesi için belirli bir minimum yatırım miktarı yoktur, ancak genellikle yeterli bir işletme yatırımı gereklidir.

E2 vizesi kimlere verilir?

Yatırım yapmayı planlayan ve Amerika’ya ticaret anlaşması bulunan ülkelerin vatandaşlarına verilir.

E2 vizesi ile vatandaşlık alınır mı?

Hayır, E2 vizesi ile doğrudan vatandaşlık elde etmek mümkün değildir.

E2 vizesi almak zor mu?

Gerekli şartları sağlayan ve başvuru sürecine doğru şekilde hazırlanan kişiler için uygun bir seçenek olabilir.

E2 vizesi ne kadar sürer?

Başvuru süreci ve vize onayı süresi değişkenlik gösterebilir; genellikle birkaç ay ila birkaç yıl arasında değişebilir.

E2 vizesi hangi ülkelerde geçerli?

E2 vizesi, ABD ile ticaret anlaşması bulunan belirli ülkelerin vatandaşları için geçerlidir. Türkiye, İtalya, Almanya, İngiltere, Fransa, İrlanda, Hollanda, İspanya, Pakistan, Bangladeş, Filipinler, Kore, Arjantin, Avustralya, ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler bulunmaktadır. Ancak, liste zaman içinde değişebilir ve her ülkenin kendi belirlediği koşulları vardır.

E2 vizesinden ailem yararlanabilir mi?

Evet, E2 vizesi sahiplerinin eşleri ve 21 yaş altı çocukları, bağımlı vize başvurusu yaparak vize sahibiyle birlikte ABD'ye giriş yapabilirler.