Amerika'da Yatırım

İş kurmak isteyenler için hangi tüzel kişilik türünü seçecekleri şirketin geleceği için önemli bir karardır. S-Corp ve C-Corp, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan iki popüler tüzel kişilik türüdür. Her iki tüzel kişilik türü de hissedarlara sınırlı sorumluluk sağlar. Ancak aralarında bazı önemli farklılıklar vardır. Yazımızda S-Corp ve C-Corp'un daha detaylı olarak ne olduğunu, artılarını, eksilerini ve farklarını ele alacağız.

c corp ve S corp

C-Corporation (C-Corp) Nedir?

C-Corp, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan en yaygın tüzel kişilik türüdür. Hissedarlar tarafından kontrol edilen ve yönetilen anonim şirketlerdir. C-Corp'ların kârları kurumlar vergisine tabidir. Bu, kârların bir kısmının ABD hükümetine vergi olarak ödenmesi gerektiği anlamına gelir. C-Corp'lar, aşağıdaki özelliklere sahiptir:

 • Hissedarların sınırlı sorumluluğu vardır. Bu, hissedarların kişisel varlıklarının C-Corp'un borçları için haczedilemeyeceği anlamına gelir.
 • Hissedarların hisse oranına göre yönetime katılma hakkı vardır. Bu, hissedarların şirket kararlarında söz sahibi oldukları anlamına gelir.
 • Hissedarların şirket kârından pay alma hakkı vardır. Paylar, hissedarların hisse oranlarına göre dağıtılır.

C-Corporation (C-Corp) Avantajları

C-Corp'ların avantajları, onları büyüme ve genişleme potansiyeli olan şirketler için ideal bir tüzel kişilik şekli haline getirmektedir. C-Corp’ların kazandırdığı artılar şu şekildedir:

 • Daha Fazla Kapital Oluşturma Seçeneği Vardır: C-Corp'lar; hisselerini halka veya özel olarak satarak, tahvil ihraç ederek, özel sermaye şirketleri veya yatırımcılar yoluyla sermaye toplayabilirler. Böylece C-Corp'lar büyüme ve genişleme için ihtiyaç duydukları sermayeyi elde edebilirler.
 • Yatırımcılar İçin Daha Fazla Seçenek Sunar: C-Corp'lar hisselerini halka açarak daha geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşabilirler. Böylece şirketin daha fazla sermaye toplayabilmesine olanak tanınabilir. Özel sermaye şirketleri veya yatırımcılardan da sermaye toplayabilirler.
 • Yönetim Esnekliği Vardır: C-Corp'lar; hissedarlar, yönetim kurulu ve yöneticiler arasında daha fazla güç ayrımı sağlayabilirler. C-Corp'ların hissedarları, şirket yönetiminde söz sahibidir. Hissedarlar, genel kurul toplantılarına katılabilir ve şirket kararlarında oy kullanabilirler. Yönetim kurulu, şirketin günlük operasyonlarından sorumlu değildir. Şirketin stratejisini belirlemekten ve üst düzey yöneticileri atamaktan sorumludur. Yöneticileri ise şirketin günlük operasyonlarından sorumludur. Şirketin hedeflerine ulaşılması için gerekli kararları alır ve eylemleri gerçekleştirir. Böylelikle yönetim esnekliği, şirketin daha verimli ve etkili bir şekilde yönetilmesine yardımcı olabilir.

C-Corporation (C-Corp) Dezavantajları

C-Corp'lar Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan en yaygın tüzel kişilik türüdür. Ancak C-Corp'ların bazı dezavantajları da vardır. Dezavantajlar şunlardır:

 • Kurumlar Vergisine Tabidir: C-Corp'ların kârları ABD hükûmetine kurumlar vergisi olarak ödenir. Bahsedilen vergi oranı, şirketin gelirine bağlı olarak değişmektedir. Kurumlar vergisi, hissedarlar için daha fazla vergi yükümlülüğü anlamına gelebilir.
 • Daha Karmaşık Vergilendirme: C-Corp'lar, kârlarını dağıtmak veya dağıtmamak gibi çeşitli vergilendirme seçeneklerine sahiptir. Seçeneklerin doğru bir şekilde uygulanması, şirketin vergi yükünü azaltmaya yardımcı olabilir. Örneğin bir C-Corp kârlarını dağıtırsa, kârlar hissedarlara temettü olarak dağıtılır ve hissedarlar kişisel gelirleri üzerinden de vergilendirilir. Ancak bir C-Corp kârlarını dağıtmazsa, kârlar şirket içinde kalır ve vergilendirilmez. C-Corp'ların vergilendirmesine ilişkin karmaşıklık, şirketin vergilendirme konusunda uzman bir muhasebeci veya avukata ihtiyacı olabileceği anlamına gelir.
 • Daha Fazla Raporlama Yükümlülüğü: C-Corp'lar daha fazla raporlama yükümlülüğüne sahiptir. İlgili durum, şirketin yıllık olarak kurumlar vergi beyannamesi sunmak zorunda olmasından kaynaklanmaktadır. Beyanname; şirketin kârlarını, giderlerini ve yatırımlarını ayrıntılı olarak açıklamaktadır. C-Corp'ların raporlama yükümlülüğünün artması, şirketin daha fazla zaman ve para harcaması anlamına gelebilir.
 • Daha Fazla Yönetim Yükü: C-Corp'ların hisse sahipleri, yönetim kurulu ve yöneticiler arasında daha fazla güç ayrımı sağlamasından kaynaklı yönetim yükü fazladır. Bundan dolayı şirketin daha karmaşık bir yönetim yapısına sahip olmasına neden olabilir.

S-Corporation (S-Corp) Nedir?

S-Corporation vergilendirme açısından özel bir statüye sahip olan bir şirket türüdür. Şirketin geliri doğrudan hissedarların bireysel vergi beyannamesine yansıtılır ve şirket düzeyinde federal gelir vergisine tabi tutulmaz. Bazı temel özellikleri şunlardır:

 • S-Corporation, işletme gelirini doğrudan hissedarların bireysel vergi beyannamelerine yansıtarak şirket düzeyinde federal gelir vergisine tabi tutulmaz.
 • Genellikle sınırlı sayıda hissedara (en fazla 100 hissedar) sahip olabilir ve hissedarlar genellikle bireyler, aile üyeleri veya belirli türde şirketler olabilir.
 • İşletmenin geliri, şirket düzeyinde vergilendirilmek yerine hissedarların şahsi vergi beyannamelerine yansıtıldığı için vergi avantajları sunar.
 • S-Corporation'lar genellikle C-Corporation'lara kıyasla daha az düzenleyici yükümlülüğe sahiptir.

S-Corporation (S-Corp) Avantajları

S-Corp'lar, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir tür tüzel kişiliktir. S-Corp'ların bazı avantajları şunlardır:

 • Kurumlar Vergisinden Muaftır: S-Corp'ların kârları hissedarlara dağıtılır ve hissedarlar kârları üzerinden kişisel olarak vergilendirir. Böylece S-Corp'lar küçük işletmeler için cazip bir seçenek haline gelir. S-Corp'ların kurumlar vergisinden muaf olması hissedarları için daha düşük vergi yükümlülüğü anlamına gelebilir.
 • Hissedar Sayısı Sınırlıdır: S-Corp'lar en fazla 100 hissedara sahip olabilir. Yapılan sınırlama S-Corp'ları daha küçük işletmeler için uygun hale getirir.
 • Hissedarların Sınırlı Sorumluluğu Vardır: S-Corp'un borçları için hissedarlar sınırlı sorumluluk taşır. Bu, hissedarların kişisel varlıklarının S-Corp'un borçları için haczedilemeyeceği anlamına gelir.
 • Hissedarların Yönetime Katılma Hakkı Vardır: S-Corp'ların hissedarları yönetime katılma hakkına sahiptir.
 • Daha Basit Bir Yönetim Yapısına Sahiptir: S-Corp'lar daha basit bir yönetim yapısına sahiptir. Şirketin daha verimli ve etkili bir şekilde yönetilmesine yardımcı olabilir.

S-Corporation (S-Corp) Dezavantajları

S-Corp'lar küçük işletmeler için cazip bir seçenektir. Ancak bazı dezavantajları da vardır. Dezavantajlar; şirketin büyüklüğüne, büyüme hedeflerine ve finansman ihtiyaçlarına bağlı olarak değişebilir. S-Corp'ların bazı dezavantajları şunlardır:

 • Hissedar Sayısı Sınırlıdır: S-Corp'lar en fazla 100 hissedara sahip olabilir. Durumun böyle olması S-Corp'ları daha küçük işletmeler için uygun hale getirir. Ancak daha büyük işletmeler için dezavantajlı olabilir. Örneğin bir şirket 100'den fazla hissedara sahipse S-Corp statüsüne geçemez. Böylelikle şirket, C-Corp olarak kalmak veya LLC veya LLP gibi başka bir tüzel kişilik türüne geçmek zorunda kalabilir.
 • Kısıtlı Finansman Seçenekleri: S-Corp'lar halka açık şirketler olmadığı için sınırlı finansman seçeneklerine sahiptir. Şirketin büyüme ve genişleme potansiyelini sınırlayabilir.
 • Daha Fazla Raporlama Yükümlülüğü: S-Corp'lar daha fazla raporlama yükümlülüğüne sahiptir. Şirketin daha fazla zaman ve para harcamasına neden olabilir.

C-Corp ve S-Corp Arasındaki Farklar

Aşağıdaki tabloda C-Corporation (C-Corp) ve S-Corporation (S-Corp) arasındaki vergi yapısı, hissedar profili, vergi avantajları, yönetim yapısı, düzenleyici yükümlülükler ve diğer temel farkları daha detaylı bir şekilde bulabilirsiniz. Belirtilen farklar, şirket sahiplerinin ve girişimcilerin işletme yapısı seçerken dikkate almaları gereken önemli özellikleri yansıtmaktadır.

Özellikler

C-Corporation (C-Corp)

S-Corporation (S-Corp)

Vergi Yapısı

Şirket düzeyinde ve hissedar düzeyinde çifte vergilendirme riski

Şirket geliri doğrudan hissedarların bireysel vergi beyannamelerine yansıtılır, şirket düzeyinde vergilendirilmez

Hissedar Profili ve Sayısı

Sınırsız hissedar sayısı, geniş hissedar tabanı

En fazla 100 hissedar, genellikle sınırlı hissedar tabanı

Hissedar Türleri

Yabancı yatırımcılar dahil her tür yatırımcıya açıktır

Genellikle bireyler veya belirli şirketlerle sınırlıdır

Vergi Avantajları

Bazı durumlarda vergi avantajları sağlayabilir

Çifte vergilendirmeyi önleyerek düşük bir vergi oranı sunar

Yönetim Yapısı

S Cop’a göre daha karmaşık bir yönetim yapısına sahip olabilir

Daha basit bir yönetim yapısına sahip olabilir

Vergi Beyannamesi

Şirket kârı üzerinden; hissedarlar da temettüleri üzerinden vergi beyanında bulunur

Yalnızca hissedarlar kişisel gelirleri üzerinden vergi beyanında bulunurlar

Düzenleyici Yükümlülükler

Genellikle daha fazla düzenleyici yükümlülüklere tabidir

Genellikle daha az düzenleyici yükümlülüklere sahiptir

Vergi Mükellefiyeti

Şirket federal gelir vergisine tabidir

Şirket düzeyinde federal gelir vergisine tabi değildir

Konu ile ilişkili olarak, yan taraftaki bağlantıdan ABD’deki şirket türlerini ve niteliklerini detaylı olarak yazdığımız yazımıza göz atabilirsiniz.

Özetle

Yazımızda S-Corp ve C-Corp'un ne olduğunu, artılarını, eksilerini ve farklarını ele aldık. S-Corp'ların kurumlar vergisinden muaf olması, daha basit bir yönetim yapısına sahip olması ve hissedarların sınırlı sorumluluğu olması gibi bazı avantajları vardır. Ancak hissedar sayısı sınırlıdır ve daha karmaşık bir vergilendirme süreci vardır.

C-Corp'ların ise daha geniş bir finansman yelpazesi ve halka arz olma potansiyeli gibi bazı avantajları vardır. Ancak kurumlar vergisi ödemesi gerekir ve daha karmaşık bir yönetim yapısı vardır. Daha detaylı bilgi ve danışmanlık almak isterseniz bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Konuya İlişkin Sıkça Sorulan Sorular

C-Corp mu S-Corp mu daha uygundur?

Hangi tüzel kişilik türünün daha uygun olduğu; şirketin büyüklüğüne, büyüme hedeflerine ve finansman ihtiyaçlarına bağlı olarak değişir.

Hangi durumlarda S-Corporation yapısı daha uygun bir seçenek olabilir?

S-Corporation yapısı, genellikle az sayıda hissedara sahip küçük işletmeler için vergi avantajları sunması nedeniyle daha uygun olabilir.

Hangi durumlarda C-Corporation yapısı daha uygun bir seçenek olabilir?

C-Corporation yapısı; geniş hissedar tabanı, büyük ölçekli işletmeler ve sermaye artırımı gerektiren şirketler için daha uygun olabilir.