Amerika'da Eğitim

Sistem nasıl çalışıyor?

Eğer ailenizle birlikte Birleşik Devletlere yerleşmeyi planlıyorsanız, çocuğunuzun mümkün olan en iyi eğitimi alabilmesini isteyeceksiniz. Öncelikle belirtmek gerekir ki, Amerikan eğitim sistemi Türkiye'deki gibi merkezi değildir. Her eyalet ve hatta eyalet içerisindeki bölgelerde farklılık göstermektedir. Burada paylaşacağımız bilgiler geneldir ve bölgeden bölgeye farklılıklar gösterebilmektedir.

Amerikan Eğitim Sistemine Genel Bir Bakış

Bir göçmen olarak, çocuğunuzu devlet okuluna, özel okula göndermeyi seçebileceğiniz gibi evde okuma imkânından da faydalanabilirsiniz. Özel bir okul seçerseniz, çocuğunuz için en iyi olduğunu düşündüğünüz müfredat ve sınav sistemini de seçebilirsiniz. Örneğin, uluslararası bakalorya programını takip eden uluslararası bir okul seçebilir veya ABD'de yaşadıktan sonra geri dönmeyi planlıyorsanız, kendi ülkenizin müfredatını kullanan bir okul arayabilirsiniz.

Amerikan eğitim sistemi:

İncelendiğinde ABD, diğer OECD ülkeleriyle aynı seviyeye gözükmektedir. Amerikan eğitim sistemi devlet düzeyinde ayarlanmış çeşitli yapılara sahiptir. Çoğu çocuk için zorunlu eğitim beş veya altı yaşlarında başlar ve 12 yıl boyunca devam eder. Eğitim tüm eyaletlerde en az 16 yaşına kadar zorunludur, bazıları ise örgün eğitim ortamında 18 yaşına kadar kalmalarını gerektirir. Genellikle Kinder Garden ya da anaokulu olarak bilinen okul öncesi dönemde yaklaşık üç veya beş yaş arası çocuklar için eğitime ilk adım atılmaktadır. Anaokulu, genellikle beş veya altı yaşında alınan zorunlu eğitimin ilk yılıdır. Eğitim daha sonra 12 yıl boyunca devam eder.

Okul Öncesi (Anaokulu veya Kinder Garden):

Çoğu eyalette isteğe bağlı, üç veya beş yaş arası eğitimi kapsamaktadır. İLKOKUL genellikle tüm çocuklar için beş ya da altı yaşından itibaren başlar ve 5 veya 6 yıl devam eder. Devlet okullarında İlköğretim düzeyindeki eğitim ücretsizdir. Ortaokul 6. Sınıfta başlar ve 3 sene devam eder. Ortaokul sonrası lise yine 3 senedir ve yaklaşık 18 yaşına kadar devam etmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri'nde genellikle anaokulu ya da Kinder Garden diye bilinen okul öncesi eğitim zorunlu değildir. Bu eğitim safhasında sınıflar genellikle beş veya altı yaş arası çocuklar için bir ya da iki yıl sürer, ancak düzenlemeler eyaletten eyalete değişir. Okul öncesi okullar özel şirketler, toplum kuruluşları, bağımsız çocuk bakımı sağlayıcıları tarafından işletilmektedir ve dil öğrenme veya genel bir erken eğitim programı gibi belirli bir amaca yönelik eğitim vermektedir.

İlkokul (İlköğretim):

Altı yaşından itibaren (eyalet yasalarına bağlı olarak), Amerika Birleşik Devletleri'nde ilkokula devam etmek zorunludur. Bu eğitim aşaması, ailenin yaşadığı yere göre belirlenmekte ve ücretsiz olarak verilmektedir. İlkokul genellikle anaokul sınıfından başlayarak beş veya altı sene sürer. Başarılı öğrenciler sınıfını geçerken standartları asamayanlar sınıf tekrarına ihtiyaç duyabilir. Müfredat, eyalet ve bölge düzeyinde belirlenir ancak matematik ve dil bilgisi, beden eğitimi ve bazı durumlarda dillerdeki temel becerileri kapsayan geniş bir program ortak olarak verilmektedir.

Ortaokul:

Ortaokul genellikle, 11-12 yaşındayken başlar ve ortalama üç yıl sürer. Ortaokul, Amerika Birleşik Devletleri'nde ücretsizdir ve zorunlu ve seçmeli dersleri kapsar. Bu aşamadaki müfredat, matematik, fen, İngilizce, sosyal bilgiler, sanat ve beden eğitimini kapsamaktadır.

Lise:

Liseye genelde 14-15 yaşında başlanır ve 3 sene eğitim devam eder. Temel konular tüm öğrenciler tarafından alınır, tam ders çizelgesini oluşturmak için “seçmeli” konular eklenir.

Tipik okul takvimi ve saatleri nedir?

Amerika'daki okul sistemi Ağustos ayının sonunda veya Eylül ayının başında başlar ve Mayıs ayının sonuna veya Haziran ayının başına kadar sürer. Kesin tarihler eyaletler ve okullar tarafından belirlenir. Eğitim yılı genellikle tatil araları ile birlikte ikiye veya üçe ayrılır. Okulların eğitime başlama, teneffüs, bitiş zamanı, vb. önemli farklılıklar gösterir ve yerel düzeyde belirlenir. Genelde sabah 7-8 gibi başlamakta ve öğleden sonra 1-2 ye kadar devam etmektedir.

Eğitimin maliyeti nedir?

ABD'deki devlet okulları büyük ölçüde vergilerle finanse edilmektedir ve ücretsizdir. Bununla birlikte, üniforma, ulaşım ve okul malzemeleri gibi ek masraflar olabilir. Özel okulların maliyeti genellikle yüksektir. Özel, ücretli okullar, sunulan müfredata ve yere bağlı olarak değişmekle beraber tüm eyaletlerde bulunmaktadır. Ulusal ortalama yılda 10,000 ABD doları civarındadır, ancak bazı eyalet ortalama maliyetleri yılda 20,000 ABD dolarının üzerindedir.

Amerika'ya yerleşmeyi planlayan çoğu kimsenin önceliklerinin başında çocuklarına dünya çapında geçerli iyi bir eğitim aldırabilmek gelir. Çocuğunuzun yerleşmeyi planladığınız yere bağlı olmakla birlikte dünya standartlarının üzerinde iyi bir eğitim alabileceğinden emin olabilirsiniz