Amerika'da Yaşam

Amerika’da çalışmak, sunduğu fırsatlar ve deneyimlerle pek çok insanın hayallerini süslemekte. Amerika’ya gitmek ve orada iş yaşamına atılmak istiyorsunuz ancak eğitim seviyenize ve hayallerinize uygun iş fırsatlarının ne olduğunu biliyor musunuz? Bugünkü yazımızda farklı eğitim seviyelerinden Amerika’da para kazandıran meslekleri inceleyeceğiz.

amerikada en çok kazandıran meslekler

Amerika’da En Çok Kazandıran Mesleklere Kısaca Bir Göz Atmak Gerekirse:

 • Sağlık sektörü en çok kazanç sağlayan mesleklerde üst sıralarda yer alıyor.
 • Şirket yönetim pozisyonları, sağlık alanı dışındaki en yüksek ücretli mesleklerdir.
 • Orta seviye kazanç sağlayan meslekler arasında üniversite eğitimi gerektirmeyen meslekler de bulunmaktadır.
 • Pek çok meslek akademik eğitim yaşamı sonrasında ekstra deneyim süreleri ve sertifika eğitimleri gerektirmektedir.

Elde ettiğimiz verileri Üst – Orta ve Orta maaş aralıklarına göre iki kategoriye ayırdık.

Yazımızda yer alan sıralama ABD Çalışma İstatistiği Bürosu’nun ve Indeed web sitesinin verilerine dayanmaktadır. Ticaret ve Girişimcilik gibi yıllık gelir aralığı değişken iş kolları listemize katılmamıştır.

Üst – Orta Gelir Seviyesindeki Meslekler

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosunun yayınladığı rapora göre sağlık sektörü Amerika’da iş imkanı olan meslekler.

Ayrıca geleceğe dönük vizyonlarda da sağlık sektörünün uzun bir süre daha en çok kazandıran meslekler arasında üst sıralarda olacağı düşünülüyor. Yayınlanan raporda 2030 yılına kadar sağlık sektöründeki istihdamın %16 oranında artacağı öngörülmekte. Elbette bu yükselişi kısa vadede COVID etkisi ve uzun vadede nüfusun giderek yaşlanması etkiliyor.

 1. Anestezi Uzmanı - $ 331,190

Anestezi uzmanı ameliyattan önce, ameliyat sırasında veya sonrasında oluşan ağrılar için anestezi ve analjezik uygulayan doktorlardır. Anestezi uzmanlarının çalışma saatleri, uzun ameliyatları da göz önünde bulundurursak oldukça düzensiz olabiliyor.

 1. Ağız ve Çene Cerrahı - $ 311,460

Ağız ve çene cerrahları ağız ve çene içinde ve çevresindeki hastalık, yaralanma ve kusurları tedavi eder. Ayrıca diş implantı ameliyatını da ağız ve çene cerrahları yapabilmektedir. 4 yıllık eğitimlerinden sonra, cerrahlar genellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerikan Ağız ve Çene Cerrahisi Kurulu tarafından sertifikalandırılmak üzere bir sınava girer.

 1. Kadın Doğum Uzmanı ve Jinekolog - $ 296,210

Kadın doğum uzmanları ve jinekologlar cinsel sağlık, üreme sağlığı ve doğum konusunda uzmanlaşmış kişilerdir. Acil ameliyat ya da doğum gerektiren durumları düşününce oldukça düzensiz çalışma saatleri vardır.İki yıllık klinik uygulamadan sonra, bir lisans sınavına girerek kendilerini kanıtlamaları gerekmektedir.

 1. Cerrah - $ 294,520

Planlanmış ameliyatların dışında acil müdahale gerektiren durumları da göz önüne alınca düzensiz çalışma saatlerine sahip mesleklerden birisi olması kaçınılmazdır. Cerrah olmak için tıp fakültesinin ardından uzman olunan branş üzerine eğitimleri tamamlamak gerekir.

 1. Ortodontist - $ 267,280

Ortodontistler diş estetiği ve sağlığı üzerine uzmanlaşırlar ve genellikle diş hekimleri tarafından yönlendirilirler. Üniversite eğitiminden sonra, ortodontistlerin teori ve klinik deneyimi içeren bir diş hekimliği programını tamamlamaları gerekir.

 1. Doktorlar (Diğer Branşlar) - $ 255,110

Burada bahsedilen diğer branşlar alerji uzmanları, kardiyologlar, dermatologlar, onkologlar, gastroenterologlar ve göz doktorları gibi çeşitli branşları içermektedir. Ayrıca, radyologlar da bu kapsamda ele alınmıştır. Çoğu doktorluk eğitimi tıp fakültesinden sonra ekstra program ve sertifikaları elde etmeyi gerektirir.

 1. Psikiyatrist - $ 249,760

Psikiyatristler genel olarak ruh sağlığı sorunlarının tedavisine yardımcı olurken, çocuk ve ergen psikiyatrisi ya da bağımlılık psikiyatrisi gibi farklı alanlarda uzmanlık gerektirmektedir. Bir tıp doktorluğu alanı olan psikiyatri eğitimi, tıp fakültesi ve devamında ekstra programlara katılarak elde edilebilir.

 1. Dahiliye Doktoru - $ 242,190

Genellikle birinci basamak hastalıklar ve tedavilerle ilgilenen dahiliye doktorları, astım ve şeker hastalığından yüksek kolesterol ve hipertansiyona kadar çeşitli rahatsızlıkları tedavi etmekte uzmanlaşmıştır. Tıp fakültesini tamamladıktan sonra, stajyerler tipik olarak birden fazla sağlık uzmanlığında programları tamamlarlar. 2030 yılına kadar istihdamın %1 düşmesi beklenmektedir.

 1. Aile Hekimliği - $ 235,930

Aile hekimleri bireylere ve ailelere teşhis, tedavi ve koruyucu bakım sağlayan doktorlardır.

Birinci basamak hekimleri olarak da bilinen aile hekimleri tipik olarak hastaların periyodik muayeneler, sinüs ve solunum yolu enfeksiyonları gibi yaygın sağlık rahatsızlıklarının yanı sıra diyabet, astım ve kalp hastalığı gibi kronik hastalıkların tedavisine gittiği kişilerdir.

 1. Genel Müdür (CEO) - $ 213,020

CEO, sağlık alanından sonraki en yüksek kazanç sağlayan pozisyondur. CEO şirketin kritik kararlar alan, organizasyonu yeni pazarlara veya ürün alanlarına yönlendiren, yönetim kurulu ile birlikte şirketin yönetimini sağlayan kişidir. CEO'ların yüksek kazançlı ancak aynı zamanda oldukça da yoğun bir çalışma hayatı vardır. Ortalama bir CEO'nun haftada 62,5 saati işte geçer.

 1. Anestezi Hemşiresi - $ 202,470

Anestezi hemşireleri, cerrahi operasyonlar, doğum odaları, doktor muayenehaneleri gibi çok çeşitli ortamlarda çalışabilirler. Genellikle 24 ila 51 ay süren bir programdan yüksek lisans derecesi ile mezun olmak zorundadırlar. 2030 yılına kadar %45 gibi büyük bir istihdam görülmektedir.

 1. Çocuk Doktoru - $ 198,420

Çocuk doktorları, çocuklarda görülen yaygın rahatsızlıkları tedavi eder ve aşıları uygular. Eğitimlerini tamamladıktan sonra pek çok çocuk doktoru ekstra program ve sertifikalara katılarak iş potansiyellerini artırır.

 1. Pilot ve Uçuş Mühendisi - $ 198,190

Bir pilot tipik olarak bir uçağı kullanma konusunda en fazla deneyime sahiptir ve uçuş ekibinin diğer üyelerini denetler. Pilot olmak için lisans eğitiminden sonra almanız gereken sertifikalar vardır.

Uçuş mühendisleri ön kontrolleri yapar, uçağın kabin basıncını izler ve ne kadar yakıt yakıldığını değerlendirir. Ancak yeni uçaklarda artan otomasyon nedeniyle, uçuş mühendislerine olan ihtiyaç azalmaktadır.

 1. Diş Hekimliği - $ 175,160

Bu kategoride yer alan hekimler, dişin iç kısmıyla ilgili kök kanalları ve diğer prosedürleri uygulayan endodontistler ve diş çevresindeki diş etlerini ve kemikleri tedavi eden periodontistler olarak sayılabilir. Lisans derecesinden sonra iki ile üç yıl arasında değişen bir ekstra eğitim süreleri vardır.

 1. Diş Hekimleri (Genel) - $ 167,160

Genel olarak stresten uzak bir çalışma ortamı sağlayan diş hekimliği, güzel kazançlar da elde etme imkânı sağlar.

 1. Bilgisayar ve Bilgi Sistemleri Yönetimi - $ 162,930

Bilgisayar ve bilgi sistemleri (IS) yöneticileri, elektronik veri işleme, bilgi sistemleri, sistem analizi ve bilgisayar programlama gibi işlevleri denetler. Bir işletmenin veya devlet kurumunun bilgi teknolojisi (IT) ihtiyaçlarını değerlendirir ve bu hedefleri karşılayan bilgisayar sistemlerini uygulamak için teknik personel ile birlikte çalışırlar. 2030 yılına kadar %11 istihdam artışı beklenmektedir.

 1. Mimarlık ve Mühendislik Yönetimi - $ 158,970

Mimarlık veya mühendislik projelerinin tüm teknik yönlerini koordine etmekle yükümlüdürler. Proje için şartnameler hazırlamayı, önerilen işin fizibilitesini analiz etmeyi, sözleşmeleri ve bütçeleri gözden geçirmeyi içerebilir.

 1. Doğa Bilimleri Yönetimi - $ 156,110

Kimyagerleri, fizikçileri, biyologları ve diğer branşlardan bilim insanlarını denetleyen profesyoneller, kazanç konusunda ilk 25 içinde yer almaktadır.

 1. Finansal Yönetimi - $ 153,460

Finans yöneticilerinin sorumlulukları arasında yatırım faaliyetlerinin planlanması ve riski kontrol ederken karı maksimize etmek için piyasa eğilimlerinin değerlendirilmesi yer almaktadır. 2030'a kadar %17 istihdam artışı göstereceği düşünülmektedir.

 1. Pazarlama Yönetimi - $ 153,440

Pazarlama yöneticilerinin belirli bir teklif için ne kadar talep olduğunu analiz etmek ve pazara sunmanın yollarını bulmak gibi görevleri vardır.

Pazar araştırması edinmekten tanıtım faaliyetlerinin planlanmasına ve web siteleri ve sosyal medya kampanyaları geliştirmeye kadar geniş bir yelpazede hizmet vermektedirler. 2030 yılına kadar %10'luk bir büyüme göstermesi beklenmektedir.

 1. Fizik Bölümü - $ 151,580

Fizikçiler, fiziksel fenomenler üzerine araştırma yapmak, gözlem ve deneylere dayalı teoriler geliştirmek ve fiziksel yasaları ve teorileri uygulamak için yöntemler geliştirmek gibi görevlere sahiptir.

 1. Hakimlik - $ 148,030

Yargıçların duruşmalara başkanlık etmek, sunulan bilgilerin uygunluğunu belirlemek, karar almak için yasalar ve emsaller uygulamak, davalar ve anlaşmazlıklar hakkında görüş bildirmek gibi görevleri bulunur.

 1. Ayak Hastalıkları Uzmanları - $ 145,840

Ayak hastalıkları uzmanları ayak, ayak bileği ve alt bacağın hastalıklarını ve deformitelerini teşhis eder ve tedavi eder.

 1. Petrol Mühendisliği - $ 145,720

Petrol mühendislerinin görevi yer altındaki yeni yataklardan petrol ve gaz çekmek için yöntemler geliştirmek ve mevcut noktalardan petrol çıkarmak için yeni yollar tasarlamaktır.

 1. Protez Uzmanlığı - $ 143,730

Protez uzmanları, hasarlı veya eksik dişleri, diş implantları, protezler ve kaplamalar gibi yöntemlerle düzeltir.

 1. Yazılım Mühendisi - $107,737

Yazılım mühendisi, yazılım programlarını geliştirmekten ve bunları son kullanıcı için hazır hale getirmekten sorumludur. Masaüstü ve mobil uygulamalar, işletim sistemleri, çevrimiçi oyunlar ve ağlar oluşturabilirler.

 1. Asistan Doktor - $106,430

Doktor asistanı, bir doktor gözetiminde hastaları tedavi etmekten sorumludur. Reçete yazar, hastalıkları teşhis eder, tedavi planları geliştirir ve hastanın birinci basamak sağlık hizmeti sağlayıcısı olarak hizmet ederler.

Amerika’da Orta Gelir Seviyesindeki Meslekler

Amerika’da çalışmak isteyenler için orta gelir seviyesindeki meslekler belirli lisans eğitimleri gerektiren ya da sadece lise ve dengi (GED) eğitim ile başlanabilecek farklı iş kollarından oluşmaktadır.

 1. Asansör Montajcısı ve Tamircisi - $97,860

Asansör montajcılarının ve tamircilerinin birincil görevleri tipik olarak asansör motorlarında, frenlerde ve kontrol sistemlerinde arızaları aramak ve tamir etmektir.

Çoğu asansör montajcısı ve tamircisinin, tipik olarak endüstri birlikleri veya asansör sendikaları tarafından sunulan resmi bir çıraklık programını tamamlamaları gerekmektedir.

 1. Santral Operatörü - $94,790

Santral operatörleri, distribütörler ve sevkiyatçılar, elektrik santrallerinin elektrik üretmek için kullandıkları makineleri kontrol eder ve bakımını yapar.

Santral operatörleri genellikle lise diploması ya da lise denkliğine ihtiyaç duyar.

 1. Avukat - $95,455

Amerika da avukatlık ücretleri nedir merak ediyorsanız, gayet iyi bir kazanç elde ettiklerini söyleyebiliriz. Bir avukat, müvekkiline hukuki danışmanlık sağlamaktan ve gerektiğinde mahkemede temsil etmekten sorumludur. Gayrimenkul, bireysel anlaşmazlıklar ve sözleşmeler gibi birçok uzmanlık alanında çalışabilirler.

 1. Bilgi Güvenliği Analisti - $95,046

Bir bilgi güvenliği analisti, bir şirketin çevrimiçi altyapısının güvenliğini sağlamaktan sorumludur. Bir ağı korumak, güvenlik protokolleri oluşturmak ve olası siber tehditlerin varlığını izlemek için güvenlik duvarları gibi öğeleri denetlerler.

 1. Santral, Trafo merkezi ve Röle Tamircisi - $87,640

Santral, trafo merkezi ve röle tamircileri; üretim istasyonlarında, hizmet içi rölelerde ve trafo merkezlerinde kullanılan elektrik sistemlerinin ve ekipmanlarının kontrolünden, testinden, onarımından ve bakımından sorumludur.

Çoğu işveren, bir teknik okulda elektronik dersleri almış adayları tercih eder.

 1. Emlakçı - $84,995

Bir emlakçı, emlak anlaşmalarında alıcı ve satıcılar arasındaki iletişimden sorumludur. Gayrimenkul ihtiyaçlarını anlamak için müşterilerle görüşebilir, müşterinin gereksinimlerini karşılayan evleri bulmak için arama yapabilir, anlaşmalar yapabilir ve sözleşmeleri gözden geçirebilirler.

 1. Proje Yöneticisi - $82,106

Proje yöneticisi, bir projenin zaman çizelgesini ve bütçesini denetlemekten sorumludur. Son teslim tarihlerini kontrol ve atanan işi tamamladıklarından emin olmak için farklı departmanlar ile birlikte çalışırlar.

 1. Şantiye Şefi - $81,709

Bir inşaat yöneticisi, bir şantiyeyi ve projeyi geliştirmekle uğraşan işçileri denetlemekten sorumludur. Konut, sanayi, yollar ve köprüler gibi türlü alanda çalışırlar.

 1. Satış Müdürü - $80,517

Satış müdürü, bir satış temsilcisi ekibinin geliştirilmesi ve yönetilmesinden sorumludur. Satış kotaları oluşturur, satış elemanlarını belirli bölgelere veya müşteri gruplarına görevlendirir ve çalışanların müşterilere nasıl yaklaşacakları konusunda eğitirler. Satış yöneticileri ayrıca satış raporlarını analiz eder ve ekipleri için satış stratejileri oluşturur.

 1. Kazancı - $80,027

Kazan üreticileri, kazanları ve yağ gibi gazları veya sıvıları depolayan diğer büyük kapları yapmaktan ve kurmaktan sorumludur.

Kazancı olmak için lise diplomasına veya lise denkliğine sahip olmak gerekir.

 1. Elektrik Hattı Montajcısı ve Tamircisi - $79,060

Elektrik hattı elemanları olarak da bilinen elektrik hattı montajcıları ve tamircileri, yüksek gerilim ve alçak gerilim dağıtım hatlarını, ilgili tesis ve ekipmanları kurar, bakımını yapar ve onarır.

Elektrik hattı montajcıları ve tamircileri lise diplomasına veya GED'e sahip olmalıdır.

 1. Diş Temizliği Uzmanı - $78,131

Bir diş temizliği uzmanı, hastaların ağız sağlığını korumalarına yardımcı olmaktan sorumludur. Hastaları muayene eder, dişlerini ve diş etlerini temizler ve koruyucu bakım konusunda tavsiye verirler.

 1. Gaz Santrali Operatörü - $77,805

Gaz santrali operatörleri, farklı gaz türlerinin depolanmasını, çıkarılmasını ve taşınmasını denetler.

Tesis operasyonlarında bir kariyere başlamak için adayların en az lise diplomasına veya eşdeğerine sahip olmaları gerekir.

 1. Cerrahi Teknisyeni - $73,735

Cerrah ve ameliyathane personeline yardımcı olmaktan sorumludur. Hastaları odalarından taşırlar, ameliyattan önce ameliyathaneyi hazırlarlar, ameliyat sonrası ameliyat alanını temizlerler ve ameliyatı yaparken doktorlara yardımcı olurlar.

 1. Pazarlama Müdürü - $69,370

Pazarlama müdürü, bir markanın tekliflerini etkin bir şekilde oluşturmak için stratejiler geliştirmekten sorumludur. Pazarlama ve reklam bütçeleri oluşturur, satıcı sözleşmeleri hazırlar ve marka standartlarına uyduğundan emin olmak için ekiplerinin oluşturduğu çalışmaları gözden geçirir.

 1. Satış Temsilcisi - $65,043

Bir satış temsilcisi, ihtiyaçları için doğru ürün ve hizmetleri belirlemek üzere müşterilerle yardım etmekten sorumludur. Gelişmekte olan pazarları araştırır ve müşteri potansiyellerini inceler.

 1. Metin Yazarı - $62,150

Metin yazarı, hedef kitleye hitap eden yazılı içerik geliştirmekten sorumludur. Reklam, blog yazısı, e-posta, senaryo, ürün açıklaması veya bir makale yazabilirler.

 1. Lisanslı Hemşire - $61,764

Bir hemşire, bir hastanedeki veya başka bir sağlık kuruluşundaki hastaların bakımından sorumludur. İlaç takibi, hasta değerlendirmesi, doktorlarla birlikte tedavi planları geliştirmek gibi görevleri vardır.

 1. Üniversite Profesörü - $61,335

Bir profesör, lisans veya yüksek lisans öğrencilerine belirli bir alanda eğitim vermekle sorumludur. Genellikle kolejlerde, üniversitelerde çalışırlar ve müfredat oluştururlar, öğrencilerin performanslarını izlerler ve öğrenmelerinde öğrencilere rehberlik ederler. Ayrıca laboratuvar çalışmaları yapabilir ve makaleler yazabilirler.

 1. Tır Şoförü - $60,867

Bir tır şoförü, ürün lojistiğinin en temel yapı taşlarından birisidir. Taşınan ürünün belirlenen zaman içinde bir noktadan diğer noktaya taşınmasını sağlarlar. Uzun yıllar süren bir eğitim gerektirmeden Amerika’da yapılabilcek işlerden birisi.

 1. Radyo ve Telekomünikasyon Ekipmanları Montajcısı - $60,470

Telsiz ve telekomünikasyon ekipmanı montajcıları, kablo tesisatı, devreler, iletişim sistemleri ve sabit ve mobil telsiz ekipmanlarının kurulumundan, ayarlanmasından ve test edilmesinden sorumludur.

Radyo ve telekomünikasyon ekipmanı montajcıları, elektronik veya bilgisayar teknolojisi alanında lise sonrası eğitime sahip olmalıdır.

 1. Sosyal Medya Uzmanı - $60,259

Bir sosyal medya uzmanı, bir markayı sosyal medya ağlarında temsil etmekten sorumludur. İçerik üretir, kampanyalar geliştirir ve kuruluşun genel amaç ve hedefleriyle uyumlu bir sosyal medya stratejisi oluştururlar.

 1. Lokomotif Mühendisi - $58,438

"Tren mühendisleri" olarak da bilinen lokomotif mühendisleri, yolcu ve kargo taşımacılığı yapan dizel ve elektrikli trenler işletmektedir.

Demiryolunda çalışmak için lise diploması veya eşdeğerine sahip olmanız gerekir.

 1. Demir Çelik İşçisi - $58,431

Demir çelik işçileri; binalar, barajlar, köprüler, kuleler, çitler, depolama tankları ve otoyol koruma rayları inşa etmek için kullanılan çelik ve sac metalleri imal eder.

Demir çelik işçilerinin çoğu lise diplomasına veya GED'e (lise denklik diploması) sahiptir.

 1. İnşaat ve Yapı Müfettişi - $57,314

İnşaat ve yapı müfettişleri binaların, cadde ve otoyolların, su ve kanalizasyon sistemlerinin, köprülerin, barajların ve diğer yapıların yapısal kalitesini ve genel güvenliğini inceler. Ayrıca ısıtma, havalandırma, klima ve soğutma gibi sıhhi tesisat sistemlerini ve elektrik sistemlerini de kontrol ederler.

İnşaat ve yapı müfettişi olmak için en az lise diplomasına veya eşdeğeri eğitime ihtiyaç vardır.

 1. Polis Memuru - $54,137

Bir polis memuru, bir toplumu ve vatandaşlarını savunmaktan ve korumaktan sorumludur. Vatandaşların yasalara uygun davranması, olası durumlarda tutuklamalar yapmak ve bir toplum huzurunu sağlamakla görevlidirler.

 1. Elektrik Teknisyeni - $52,169

Elektrik teknikeri, elektriği elektrik kablolarından geçirmekten ve sistemin sorunsuz çalışmasından sorumludur. Güvenlik gereksinimlerini ve yönetmeliklerini karşıladıklarından emin olmak için elektrikli ekipmanı onarır, elektrik kesintilerine yanıt verir ve ekipmanı denetler.

 1. Ofis Müdürü - $51,358

Bir ofis yöneticisi, bir ofisin faaliyetlerini denetlemekten sorumludur. Ayrıca diğer idari çalışanlar üzerinde yönetici olarak da hareket edebilirler.

 1. Çevirmen - $47,825

Tercüman, yazılı veya sözlü iletişimin bir dilden diğerine çevrilmesinden sorumludur. Bir dildeki metin ve içeriklerin başka bir dile uygun biçimde çevrilmesini sağlarlar.

 1. Masaj Terapisti - $44,268

Bir masaj terapisti, müşterilerine kas rahatlaması sağlamak üzerine eğitim alır. Kaslara ve diğer dokulara masaj uygulayarak stresi azaltmaya, gevşemeyi artırmaya ve sağlıklı yaşamı teşvik etmeye yardımcı olur.

Özet Olarak

Yazımızda, farklı eğitim seviyelerinden Amerika’da en çok kazandıran meslekleri detaylı olarak inceledik. Yüksek kazançlar elde etme peşindeyseniz sağlık sektörü önümüzdeki yıllarda da büyümeye devam eden bir sektör. Tıp alanı size uygun değilse, mühendislik ve yönetim alanındaki kariyerler de iyi kazançlar elde etmenize olanak tanır.

Eğer lisans eğitimi alma düşünceniz yoksa tır şoförlüğü ya da demir çelik işçiliği gibi meslekleri düşünebilirsiniz. Amerika’da yaşama hayalinizde hedefinizi belirlediyseniz, size bu yolda profesyonel destek sağlayabiliriz.