Amerika'da Yatırım

Amerika’da şirket kurmak veya işletme devralmak istiyorsanız Amerikan vergi sistemini iyi bilmelisiniz. Zira yapılabilecek yanlışlar geri dönüşü olmayan hatalara sebep olabilir.

amerikan vergi sistemi

VisAmerika uzman ekibi olarak sizler için aşağıda açıkladığımız Amerikan vergi sistemi ile ilgili en önemli on terimi bilmenizde büyük fayda var.

1. AGI (Adjusted gross income)

Düzeltilmiş brüt gelir veya AGI, yıl boyunca elde ettiğiniz tüm gelirlerdir; gelir, faizler, temettüler ve sermaye kazançları, bazı işletme giderleri, hareketli masraflar ve nafaka ödemeleri gibi kalemlerdir. AGI, nihai federal gelir vergisi tutarınızı hesaplamada ilk adımdır.

2. Vergi kredisi (Tax credits)

Vergi kredisi (Tax credits) bir kurumdan aldığınız kredilere benzer. Vergi faturanızı hesapladıktan sonra, krediyi, devlete olan borcunuzu azaltmak için kullanabilirsiniz. Vergi kredileri vergi indirimlerinden daha önemlidir çünkü vergilendirilen gelir miktarını azaltmak yerine doğrudan borçlu olduğunuz vergi miktarını düşürürler.

3. Vergi indirimleri (Tax deductions)

Vergi indirimleri (Tax deductions), vergilendirilebilir gelirinize ulaşmak için AGI'nizden çıkarmanıza izin verilen giderlerdir. Çoğu durumda, geliriniz ne kadar düşük olursa vergi tutarınız o kadar düşük olur.

4. Standart kesinti (Standard deduction)

Standart kesinti (Standard deduction), vergi mükelleflerinin gelirlerinden elde edebileceği sabit bir para miktarıdır. Standart kesinti tüm mükellefler için geçerlidir ve vergi mükelleflerinin başvuru durumuna göre belirlenir. Enflasyon ayarlaması nedeniyle her yıl miktarlar değişmektedir.

tax nedir

Üç ayrı vergi formunun her birinde listelenen mevcut standart kesinti derecelerine ulaşabilirsiniz. Vergi mükelleflerinin çoğu, tıbbi giderler, bağışlar ve eyalet ve yerel vergiler gibi fiili kesintileri belirleme ihtiyacını ortadan kaldıran bu indirim yöntemini kullanır.

5. Ayrıntılandırılmış indirimler (Itemized deductions)

Ayrıntılandırılmış indirimler (Itemized deductions), vergi tutarınızı hesaplamanızda kullanacağınız ve daha küçük bir gelir miktarına ulaşmanıza yardımcı olmak için AGI’nizden düşülebilir giderleri içermektedir. Özel indirimler, tıbbi harcamaları, diğer vergileri (eyalet, yerel ve mülk), ev kredisi faizini, bağışları, kaza ve hırsızlık kayıplarını ve geri ödenmeyen çalışan giderlerini gibi çeşitli kesintileri içerir.

6. Muafiyet ( Exemption)

Bu, IRS (Internal Revenue Servıce - Milli Gelir Dairesi)'in gelirinize dayanan tüm insanları yansıtmak için gelirinizden çıkarmanıza olanak sağlayan bir tutardır. Kendinizi, eşinizi ve bakmakla yükümlü olduğunuz kişileri vergi muafiyeti için talep edebilirsiniz. IRS, her muafiyet için belirli bir meblağa izin verir ve kesintilerde olduğu gibi, bu toplam, vergi faturanızı hesaplamanız gereken nihai, düşük kazanç tutarınızla birlikte hesaplanması için AGI nizden düşülür.

7. Aşamalı vergi (Progressive taxation)

Aşamalı vergi (Progressive taxation), gelir seviyesi arttıkça daha yüksek vergi oranlarının uygulandığı sistemdir. ABD vergi sistemi, en zengin vergi mükellefleri için yüzde 10'dan başlayan ve yüzde 39,6'ya yükselen vergi parantezleri ile aşamalı vergilendirme kullanmaktadır.

usa tax system

8. Vergilendirilebilir gelir (Taxable income)

Vergilendirilebilir gelir (Taxable income), tüm izin verilen ayarlamalar, kesintiler ve istisnalar nedeniyle düşürülen genel veya brüt gelirinizdir. Vergilendirmede ne kadar borcunuz olduğunu hesaplamak için kullandığınız son gelir tutarıdır.

9. Gönüllü uyum (Voluntary compliance)

Gönüllü uyum (Voluntary compliance), vergi sistemimizin dayandığı felsefeyi tanımlar: ABD vergi mükellefleri gönüllü olarak vergi yasalarına uyar ve gelirlerini ve diğer vergi kalemlerini dürüstçe bildirirler. Zira vergi kaçırmak Amerika’da işleyebileceğiniz en büyük suçlardan biri olarak katagorize edilebilir.

10. Stopaj (Withholding-Vergi İadesi)

Kazandıkça öde vergisi olarak da bilinen (Withholding) stopaj yöntemi, kazandıkça ve maaşınızı almadan önce vergilerinizin maaşınızdan veya diğer gelirinizden çıkarılmasını sağlar. Bu alıkonan vergiler bir IRS hesabına yatırılır ve iadenizi yaptığınızda bu tutar tarafınıza geri ödenir. Bazı durumlarda, vergi temettü ve faiz gibi diğer gelirlerden de düşülebilir.

Amerika Birleşik Devletleri (tax nedir) vergi sistemi konusu ile ilgili şu videoya göz atabilirsiniz: