Amerika'da Yaşam

Amerika'da kalıcı oturum ve çalışma izni elde etmek isteyenler için çeşitli yöntemlerle alınabilecek Green Card seçenekleri bulunmaktadır. Her bir Green Card türü, başvuru sahiplerinin belirli şartları karşılamasını gerektirir ve her birinin kendine has avantajları bulunmaktadır.

Bu yazımızda çekiliş yoluyla, EB-3, EB5, EB-1, EB-2 kategorileriyle ve aile temelli olmak üzere amacına göre yararlanılabilecek Green Card türlerini inceleyeceğiz. Ek olarak, kimler başvurabilir, gereken şartlar nelerdir, gereken belgeler nelerdir ve nasıl başvuru yapabilir sorularını cevaplayacağız.

amacına uygun yeşil kart türleri

Green Card Çeşitleri Nelerdir?

Green Card, Amerika'da kalıcı oturma ve çalışma hakkı sağlayan bir belgedir. Birçok çeşidi bulunmakta olup, bu türler gereken şartlara göre belirlenmiştir.

Green Card çeşitleri genel kapsamda aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Aile Temelli Green Card: Amerikan vatandaşı veya bir kalıcı oturma ve çalışma izni sahibi bir akrabası olanların başvurabileceği ve sonuç olarak kendilerinin de kalıcı oturum ve çalışma izni alabileceği vize türleri bu kategoriye girer
 • Çalışma Yoluyla Green Card: Amerika’da çalışmak için kullanılan EB-1, EB-2 ve EB-3 vizesi türleri, genellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde bir işveren tarafından sponsor olunan, kendi kanıtlanmış başarı ya da lisansüstü dereceleriyle tanınmış bireyler için düzenlenmiş daimi göçmenlik türleridir.
 • Yatırım Yoluyla Green Card: EB-5 yatırım vizesi olarak da bilinen bu kategoride temel olarak Amerika’ya doğrudan ya da dolaylı olarak yapılan yatırımın sonucunda, Amerika’da istihdam yaratmak gibi bazı şartları karşılayan yatırımcılara kalıcı oturma ve çalışma izni sağlar.
 • Green Card DV Lottery: Amerika’nın çeşitlilik ilkesi doğrultusunda hükümet tarafından her yıl düzenlenen çekilişi kazanan bireylere verilen bir Green Card türüdür.

Bu kategorilere giren birçok spesifik vize türü olduğundan bu makalede, DV Lottery, EB-3, EB5, EB-1, EB-2, ve aile yoluyla olmak üzere amacınıza göre seçebileceğiniz yedi temel Green Card edinme yöntemi üzerinde duracağız.

Aile Temelli Green Card

Akrabalık yoluyla elde edilebilen Green Card türleri, Amerikan vatandaşı ya da Green Card sahibi kişiler ile belirtilen türde akrabalığı bulunan başvuru sahipleri tarafından kullanılabilir.

Kimler Başvurabilir?

Aile yoluyla Green Card başvurusu yapılırken sponsor kişi ile başvuru sahibi arasındaki akrabalık bağının derecesi ve sponsorun Amerika’daki statüsü başvuru için önem taşımaktadır.

Amerikan vatandaşı kişinin eşi, 21 yaşın altındaki çocukları ve ebeveynleri birinci dereceden akraba olarak herhangi bir kota ile karşılaşmadan başvuru yapabilme hakkına sahiptir.

Immediate Relative, birinci dereceden akraba, olarak değerlendirilen bu kategorideki kişiler haricinde aşağıdaki kategorilere göre de Amerikan vatandaşı ve Green Card sahibi kişilerin akrabaları başvuru yapabilmektedir.

 • Birincil Tercih Kategorisi: Amerikan vatandaşlarının 21 yaşında büyük evli olmayan çocukları
 • İkincil Tercih A Kategorisi: Amerika’da oturum izni sahibi kişilerin eşi ve 21 yaşın altındaki evli olmayan çocukları
 • İkincil Tercih B Kategorisi: Amerika'da oturum izni sahibi kişilerin 21 yaşından büyük evli olmayan çocukları
 • Üçüncül Tercih Kategorisi: Amerikan vatandaşlarının evli çocukları
 • Dördüncül Tercih Kategorisi: 21 yaşından büyük Amerikan vatandaşlarının kardeşleri

Gereken Şartlar Nelerdir?

Akrabalık ile kalıcı oturma ve çalışma izni almak için gereken şartlar genel olarak sponsor ile başvur sahibi arasındaki ilişkinin kanıtlanması üzerinedir.

Örneğin evlilik yoluyla Green Card için, sadece göçmenlik statüsü kazanmak amacıyla yapılmış olmadığını kanıtlayabilmek bu vize türünün en önemli şartıdır. Bunu kanıtlamak için, genellikle çiftin önceden çekilmiş fotoğrafları, mülkiyet belgeleri, banka hesapları gibi belgeler kullanılır.

Gereken Belgeler Nelerdir?

Aile yoluyla Green Card almak için gereken belgeler temel olarak aşağıdakileri içerir:

 • I-130 Formu
 • Amerikan Vatandaşı olan kişinin vatandaşlık belgesi
 • Sponsorun sizi Amerika’daki yaşamınızda maddi olarak destekleyebileceğini belgeleyen I-864 formu
 • Evlilik cüzdanı, doğum belgesi ya da nüfus kayıtları gibi akrabalığı gösterir belgeler

Nasıl Başvuru Yapılır?

Aile Green Card için gerekli belgeleri topladıktan sonra başvuru süreci temel olarak şu şekildedir:

 • I-130 Formunun Doldurulması: Sponsor bir Amerikan vatandaşı olduğunu ve akrabalığın gerçek olduğunu kanıtlayacak I-130 formunu USCIS'e göndermelidir.
 • I-130 Formunun Onaylanması: I-130 formu onaylandıktan sonra birinci dereceden akrabalar için öncelik tarihi beklemeye gerek yoktur. Ancak tercih kategorilerine göre yapılan başvurularda USCIS2in aylık yayınladığı öncelik tarihlerine göre başvuruya devam etmek için beklemeniz gerekir.
 • Statü Değişikliği/Vize Görüşmesi: Başvuran Amerika'da ise statü değişikliği başvurusu, yurtdışında ise bir Amerikan Konsolosluğu ya da Büyükelçiliğinde vize görüşmesi yapmalıdır.
 • Kalıcı Oturum ve Çalışma İznini Almak: Tüm süreç başarıyla tamamladıktan sonra başvuran, Amerika’da bulunduğu andan bir süre sonra kalıcı oturum ve çalışma iznine sahip olur.

EB-3 Green Card

EB-3 Green Card ya da EB-3 vizesi, Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışmak ve yaşamak isteyen profesyonel, vasıflı ve vasıfsız işçiler için tasarlanmış bir istihdam bazlı göçmen vize kategorisidir.

Kimler Başvurabilir?

EB-3 vizesine başvurabilecek kişiler üç ana kategoride şu şekilde listelenir:

 • Profesyonel İşçiler: Bir Amerikan üniversitesinden ya da eşdeğer bir yurtdışı kurumdan en az 4 yıllık diplomaya sahip olan bireyler bu kategoriye girer.
 • Nitelikli İşçiler: En az 2 yıllık önlisans eğitimi, deneyim ya da iş eğitimi gerektiren bir pozisyon için başvuran bireyler bu kategoride değerlendirilir.
 • Niteliksiz İşçiler: Yukarıdaki iki kategoriden herhangi birine uymayan ve niteliksiz olarak kabul edilen işleri yapacak başvuru sahipleri bu kategori üzerinden başvuru yapabilir.

Gereken Şartlar Nelerdir?

EB-3 vizesi için başvuru yapmak için başvuranın yerine getirmesi gereken şartlar şu şekildedir:

 • İlgili İşçi Kategorisi: Başvuru sahibi yukarıda belirtilen profesyonel, nitelikli veya niteliksiz işçi kategorilerinden birine girmelidir.
 • İşveren Sponsorluğu: Başvurana bir Amerikan işvereni tarafından sponsor olunması gerekmektedir.
 • Geçerli bir İş Teklifi: Başvuru sahibinin, sponsor olan işvereninden sürekli ve tam zamanlı bir iş teklifi alması gerekmektedir.

Gereken Belgeler Nelerdir?

EB-3 vizesinin başvuru süreci boyunca istenecek belgeler şu şekildedir:

 • I-140 Formu,
 • Geçerli bir iş teklif mektubu
 • Çalışma Sertifikası (PERM)
 • Akademik belgeler ve pozisyon ile ilgili sertifikalar
 • Geçerli bir pasaport
 • Medikal rapor

Nasıl Başvuru Yapılır?

EB-3 vizesi için gerekli belgeler toplandıktan sonraki başvuru süreci aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır:

 • İşverenin PERM Sertifikası Alması: EB-3 vizesi başvuru sürecinin ilk adımı, işverenin açtığı pozisyona uygun herhangi bir Amerikan vatandaşı ya da kalıcı oturum ve çalışma izni sahibi işçi bulamadığını kanıtlamak için bir Çalışma Sertifikası (PERM) almasıdır.
 • I-140 Formunun Doldurulması: Ardından işveren, EB-3 vizesi adayının açık olan pozisyon için uygun olduğunu ve şirket tarafından sponsor olduğunu belirten I-140 formunu Amerikan Göçmenlik Bürosu'na göndermelidir .
 • Göçmen Vize Numarası Bekleme: I-140 formu onaylandıktan sonra, başvuru sahibi göçmen vize numarasını beklemelidir. Bu sürecin uzunluğu, başvuranın uyruğuna ve vize kontenjanlarına bağlı olarak bir veya iki yıl sürebilir.
 • Statü Değişikliği/Vize Başvurusu: Başvuru sahibi için bir göçmen vize numarası atandığında ise başvuranın halihazırda Amerika'da bulunması durumunda statü değişikliği başvurusu yapması, değilse bir Amerikan Konsolosluğu veya Büyükelçiliğine EB-3 vize başvurusu yapması gerekmektedir.
 • Amerika’ya Giriş Yapmak: Tüm bu süreçler tamamlandıktan ve başvuru başarılı olduktan sonra, başvuran Amerika’ya giriş yaptıktan kısa bir süre sonra kalıcı oturma ve çalışma izni sahibi olur.

EB3 Green Card hakkında daha detaylı bilgi için bağlantıya göz atabilirsiniz.

EB-1 ve EB-2 Green Card

EB-1 ve EB-2 vizeleri ise Amerika’ya göç etmek ve çalışmak isteyen yüksek nitelikli bireyler için tasarlanmıştır. Her iki kategori de belirli gereksinimleri karşılayan bireyler için kalıcı oturum ve çalışma izni sağlamakla beraber, diğer göçmen olmayan çalışma vizelerine kıyasla karşılanması gereken kriterleri oldukça yüksektir.

Kimler Başvurabilir?

EB-1 vizesine kendi sektörinde ulusal ya da uluslararası derecede tanınan; alanında üstün başarı göstermiş bireyler, uluslararası şirket yöneticileri, ileri gelen bilim adamları ve profesörler başvurabilir. Bu kişiler genellikle kendi alanlarında ulusal veya uluslararası düzeyde tanınmış olmalıdır.

Diğer yandan EB-2 vizesi ise ileri derecede eğitimli profesyoneller, işçiler ya da üstün yetenekli bireyler için tasarlanmıştır. Bu vizenin temal farklılığı National Interest Waiver (NIW), yani ulusal çıkar muafiyeti aracılığı ile başvuru yapılabilmesidir. Bu sayede başvuru sahibi Amerikada bir sponsora ihtiyaç duymadan başvuru yapabilir.

Gereken Şartlar Nelerdir?

EB-1 vizesi almak için gereken şartlar temel olarak şu şekildedir:

 • Belirli bir alanda ulusal veya uluslararası düzeyde tanınmış olma
 • İlgili alandaki başarının sürdürülebilirliğinin kanıtları
 • ABD'de aynı alanda sürekli çalışmayı planlıyor olma

Diğer yandan, EB-2 vizesinin gereksinimleri genellikle aşağıdakileri içerir:

 • Yüksek lisans ya da doktora mezunu olmak, eşdeğer seviyede üstün başarıya sahip olmak veya o alanda üstün yeteneğe sahip olmak
 • İlgili alanda uzun süreli profesyonel deneyim
 • İlgili alanda çalışmayı planlıyor olma
 • Alanında yaptığı çalışmalar ile Amerika’nın çıkarlarına destek olmak

Gereken Belgeler Nelerdir?

EB-1 ve EB-2 Green Card başvuruları için gereken belgeler başvuranın profiline göre değişiklik gösterebilecek olup, temel olarak şu şekildedir:

 • I-140 Formu
 • Alandaki Niteliklerin ve başarıların kanıtı (ödüller, tanınma belgeleri, yayınlar vb.)
 • Akademik transkriptler ve derece sertifikaları
 • İş teklif mektubu (EB-2 NIW için Sponsor İşveren Teklifine Gerek Yoktur)

Nasıl Başvuru Yapılır?

EB-1 ve EB-2 vizesi başvuru süreçleri bazı noktalarda birbirlerinden farkı olsalar da genel olarak aşağıdaki gibi sıralanabilr:

 • I-140 Formunun Doldurulması ve Gönderilmesi: İlgili belgeler ile birlikte I-140 formunun USCIS'e sunulması gerekmektedir.
 • Göçmen Vize Numarası Bekleme: USCIS’e yapılan I-140 başvurusu başarı ile sonuçlandıktan sonra, başvuru sahibi kendisine bir göçmen vize numarasının atanmasını beklemek durumundadır.
 • Statü Değişikliği ya da Vize Başvurusu: Başvuran adına bir göçmen vize numarası atandıktan sonra başvuran Amerika sınırları içerisinde ise mevcut statüsünü değiştirmek için statü değişikliği için başvurması gerekir. Öte yandan başvuran Amerika sınırları içerisinde değilse, en yakın Amerikan Konsolosluğuna veya Büyükelçiliğinde vize görüşmesi için bir randevu alması gerekmektedir.
 • Amerika’ya Giriş: Tüm bu süreçler tamamlandıktan ve vize başvurusu ya da statü değişikliği onaylandıktan sonra, başvuran kişi ABD’ye girişinden kısa bir süre sonra kalıcı oturma ve çalışma izni sahibi olur.

Şuradaki bağlantılardan EB1 Extraordinary Ability Green Card ve EB-2 NIW Green Card hakkında detaylı bilgiler bulabilirsiniz.

EB5 Green Card

EB5 yatırımcı vizesi, yatırım yoluyla Amerika’ya göç etmek isteyen bireyler için tasarlanmış bir programdır. EB5 vizesi, bir Amerikan şirketine belirli bir miktarda yatırım yapan ve bu yatırımlar doğrultusunda 10 Green Card sahibi ya da Amerikan Vatandaşına istihdam yaratan yatırımcılara kalıcı oturma ve çalışma izni sağlar.

Kimler Başvurabilir?

EB-5 yatırımcı programına yeterli miktarda sermaye sahibi olan kişiler başvuruda bulunabilir.

Gereken Şartlar Nelerdir?

EB-5 vizesine başvuru yaparken karşılanması gereken şartlar şunlardır:

 • Minimum Yatırım Miktarı: Başvuranın, bir Amerikan şirketi en az 1,050.000 dolar yatırım yapacağını beyan etmesi gerekmektedir. Ancak, yatırımın hükümet tarafından Targeted Employment Area (TEA) olarak adlandırılmış düşük istihdam olan alanlarda yapılması durumunda, minimum yatırım miktarı 800.000 dolara düşer.
 • İstihdam Yaratma: Başvuranın yaptığı yatırımın en az 10 Amerikan Vatandaşı ya da Green Card sahibi için tam zamanlı iş oluşturacağını kanıtlaması gerekmektedir.
 • Aktif Yatırım: Başvuranın yapacağı yatırımına ek olarak, işletmeyi aktif ve sürekli olarak yönetebileceğini ve işletme operasyonlarına katılacağını da kanıtlaması gerekmektedir.

Gereken Belgeler Nelerdir?

EB-5 vizesine başvurmak için gereken belgeler şunlardır:

 • I-526 Formunun doldurulması
 • Yatırımın taahhüt ve kaynağını belgeleyen belgeler
 • İş planı ve/veya işletme yol haritası
 • Yatırımın 10 kişiye istihdam yatartabileceğinin kanıtı

Nasıl Başvuru Yapılır?

EB-5 vizesi için başvuru süreci aşağıdaki adımları içerir:

 • Yatırım ve İş Planı Hazırlığı: EB-5 başvuru sahibinin, yatırımın kaynağını kanıtlayacak belgeler ile birlikte iş planını hazırlaması gerekmektedir.
 • I-526 Formunun Doldurulması: Başvuran, I-526 Formunu dikkatlice doldurmalı ve göndermelidir.
 • Onay Bekleme: Form I-526'nın onaylanmasının ardından, başvuru sahibi kendisine bir göçmen vize numarasının atanmasını beklemelidir.
 • Statü Değişikliği/Konsolosluk Görüşmesi: Göçmen vize numarası atandıktan sonra, başvuran halihazırda Amerika'da bulunuyorsa statü değişikliği başvurusu yapması, aksi takdirde bulunduğu ülkede bir Amerikan Konsolosluğu ya da Büyükelçiliğinde görüşmeye katılması gerekmektedir.
 • Amerika’ya Giriş: Bu sürecin ardından başvuru başarılı olduğu zaman, yatırımcıya Amerika’ya girişinden sonra kalıcı oturum ve çalışma izni tahsis edilir.

Konu ile ilişkili olarak EB-5 Yatırımı ile Green Card almak ve EB5 Green Card başvurusu ile ilgili daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

Green Card Çekilişi - DV Lottery

Green Card çekilişi olarak bilinen DV Lottery, Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitliliği artırmayı amaçlayan bir programdır. DV Lottery programı her yıl yapılan çekiliş aracılığı ile belirli ülkelerin vatandaşlarına kalıcı oturum ve çalışma izni tahsis etmektedir.

Kimler Başvurabilir?

DV Lottery'ye başvurmak isteyen herkesin belirli kriterleri karşılaması gerekmektedir. Başvuru sahibinin, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu DV Lottery’nin kapsadığı ülkelerden birinin vatandaşı olması gerekmektedir. Ayrıca başvuru sahibi en az lise mezunu olmalı veya son beş yıl içinde en az iki yıl boyunca tam zamanlı olarak bir alanda çalışmış olmalıdır.

Gereken Şartlar Nelerdir?

DV Lottery ile Amerika’da kalıcı oturma ve çalışma iznine sahip olmak için yukarıdaki kriterler dışında gereken tek şart, çekilişi kazanmaktır. Her yıl daha fazla başvuru alan bu çekilişin Türk vatandaşlarına çıkma şansı ise genel olarak %1 ile %2 arasında değişmektedir..

Gereken Belgeler Nelerdir?

DV Lottery çekilişine katılmak için 2023 yılı itibari ile gereken belgeler şu şekildedir.

 • DV Lottery online başvurusu
 • TC Kimlik Numarası veya Pasaport Numarası
 • Eğitim ve iş deneyimi bilgileri
 • Son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf
 • Evlilik ve çocuk bilgileri (eğer varsa)

Not: DV Lottery için pasaport zorunluluğu 2022 yılında kaldırılmıştır. Yani pasaportunuz olmadan da Green Card çekilişine katılabilirsiniz.

Nasıl Başvuru Yapılır?

DV Lottery'ye başvurmak tamamen online bir süreçtir ve her yıl ekim, kasım aylarında başvurular alınmakta olup, mayıs ayında sonuçlar açıklanmaktadır. Aşağıda belirtilen adımları izleyerek DV Lottery başvurunuzu kolaylıkla yapabilirsiniz:

 • Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın DV Lottery web sitesini ziyaret edin.
 • "Başvuru Yap" düğmesine tıklayın.
 • Sizden istenen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak tamamlayın.
 • Kendinizin, eşinizin ve varsa çocuklarınızın biyometrik fotoğraflarını yükleyin.
 • Başvurunuzu tamamladıktan sonra, bir başvuru onay sayfasına yönlendirileceksiniz. Bu sayfadaki onay kodu kontrol esnasında gerekli olacağı için sayfayı yazdırın veya ekran görüntüsünü alın.
 • Başvurunuzun durumunu kontrol etmek için belirtilen tarihler arasında DV Lottery web sitesini ziyaret edin.

Hangi Çeşit Green Card Benim için En Uygun?

Yazımızda bahsettiğimiz 6 tür arasından hangisinin sizin için en uygun olacağını, her birinin şartlarını inceleyerek karar verebilirsiniz.

Genel olarak, DV Lottery çekilişi ücretsiz olduğu ve her kesime hitap edebileceği için her fırsatta başvurabilirsiniz. Öte yandan yatırımlarınız ile EB5, düşük şartları ile EB-3, yetenek ve başarılarınız ile EB-1 ya da EB-2 Green Card türlerinden birine başvurmak niteliklerini karşıladığınız sürece Amerika’da yaşamak ve çalışmak için uygun yöntemler olabilir.

Ayrıca aile bağlarınızın izin verdiği ölçüde akraba sponsorluğu seçeneğini de kullanabilirsiniz.

Özetle

Yazımızda, Amerika'da kalıcı oturum ve çalışma izni elde etmek isteyenler için çeşitli yöntemlerle alınabilecek Green Card seçeneklerini detaylı olarak yazdık. Hangi Green Card türünün sizin için uygun olduğuna dair danışmanlık almak ya da başvuru sürecinde profesyonel bir destek alarak göçmenlik sürecini hızlandırmak istiyorsanız, bizimle iletişime geçebilir ve Green Card süreçlerinizi başlatabilirsiniz.