Amerika'da Yatırım

ABD'de şirket kurmak isteyenler, öncelikle hangi şirket türünün kendileri için uygun olduğuna karar vermelidir. Şirket türleri, yasal sorumluluk, vergilendirme, sermaye yapısı ve yönetim gibi çeşitli faktörleri etkilediği için verilecek karar büyük öneme sahiptir.

Yazımızda sizin için doğru şirket türüne karar verebilmeniz için ABD’deki şirket türlerinin ne olduğuna, özelliklerine, seçtiğiniz şirketi kurmadan önce dikkat etmeniz gerekenlere, avantaj ve dezavantajlarına değindik.

abd şirket türleri ve uygunluk

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Şirket Türleri Nelerdir?

Amerika Birleşik Devletleri'nde aşağıdaki şirket türleri mevcuttur:

 • Şahıs şirketi (Sole proprietorship)
 • Ortaklık şirketi (General partnership)
 • Limited şirket (Limited liability company, LLC)
 • Anonim şirket (Corporation)

Hangi şirket türünün sizin için uygun olduğuna karar vermek için aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurmanız gerekir:

 • İşletmenizin büyüklüğü ve hacmi
 • Sermaye ihtiyacınız
 • Gelecekteki büyüme planlarınız
 • Kişisel sorumluluk tercihleriniz

ABD'de Sizin İçin Doğru Şirket Türü Hangisi?

Hangi şirket türünün sizin için en uygun olduğunu belirlemek; işletme hedefleriniz, iş modeliniz, sermaye yapınız ve yasal gereklilikler gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Örneğin, kişisel sorumluluk, vergi durumu, sermaye gereksinimleri ve işletme büyüklüğü gibi unsurlar göz önünde bulundurulmalıdır. ABD'de yaygın şirket türlerine daha yakından bakalım.

Şahıs Şirketi

Şahıs şirketi, tek bir kişi tarafından sahip olunan ve işletilen en basit işletme yapısıdır. İşletme sahibi ile işletme yasal olarak aynı kişidir, bundan dolayı işletme sahibi işletmenin borçlarından ve yükümlülüklerinden kişisel olarak sorumludur. Şahıs şirketi, genellikle düşük maliyetli bir şekilde kurulabilir ve işletme sahibi işletmenin gelirini doğrudan kişisel geliri olarak bildirir.

1) Şahıs Şirketi Kimler İçin Uygundur?

Şahıs şirketi genellikle belirli koşullar altında tercih edilen bir işletme yapısıdır:

 • Küçük Ölçekli İşletmeler ve Bağımsız Girişimciler: Özellikle küçük çaplı işletmeler veya bireysel girişimciler için uygundur. Yapı, düşük maliyetleri ve kolay kurulabilir olmasıyla dikkat çeker.
 • Basit Bir Yapı ve Operasyona Sahip İşletmeler: Az sayıda çalışanı veya daha az düzenlemeye ihtiyaç duyan iş türleri için uygundur. Yönetimi ve işletilmesi kolaydır, böylelikle işletme sahiplerinin daha fazla kontrol sahibi olmasını sağlar.
 • Hızlı Kuruluş ve Düşük Maliyet İsteyenler: Şahıs şirketi, diğer şirket türlerine göre daha az resmi prosedür ve düşük maliyetle kurulabilir. Yani hızlı bir şekilde işe başlamak isteyenler için cazip olabilir.

2) Şahıs Şirketi Kurmanın Avantajları

Şahıs şirketi kurmak, aşağıdaki avantajları sunar:

 • Kuruluşu ve işletilmesi kolaydır.
 • Düşük maliyetlidir.
 • Vergilendirmesi basittir.

3) Şahıs Şirketi Kurmanın Dezavantajları

Şahıs şirketi kurmak, aşağıdaki dezavantajları da beraberinde getirir:

 • İşletme sahibinin kişisel varlıkları risk altındadır.
 • Sermaye toplanması zordur.

4) Şahıs Şirketi Kurmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

Şahıs şirketi kurmadan önce, aşağıdaki hususları dikkate almanız gerekir:

 • İş fikrinizi iyice araştırın.
 • Pazar araştırması yapın.
 • Kuruluş maliyetini hesaplayın.
 • Yasal yükümlülükleri öğrenin.
 • Ticaret unvanı seçin.
 • Sermaye belirleyin.
 • Faaliyet konusunu netleştirin.

Ortaklık Şirketi

Ortaklık şirketi, en az iki kişi arasında ortak bir işletmeyi oluşturmak üzere kurulan bir iş yapısıdır. Belirtilen işletme yapısı; işletmenin yönetimini, kârlarını ve sorumluluklarını paylaşan ortaklar arasında bir sözleşmeyle belirlenir. Ortaklık, işletme sahiplerinin bir araya gelerek iş yapma, kâr paylaşımı ve yönetim konularında anlaşmaya dayalı bir yapı oluşturmasını sağlar.

1) Ortaklık Şirketi Kimler İçin Uygundur?

Ortaklık şirketi, belirli durumlar ve özellikler göz önünde bulundurulduğunda tercih edilebilir:

 • Farklı Yeteneklere Sahip İş Ortakları: Ortaklık yapısı; farklı becerilere, bilgi birikimine veya deneyime sahip olan kişiler arasında iş birliğini teşvik eder. Böylelikle işletmenin geniş bir perspektiften faydalanmasını sağlar.
 • Sermaye ve Kaynakların Birleştirilmesi: İşletmeyi kurarken veya büyütürken yeterli sermaye veya kaynaklara erişim gerekir. Ortaklık yapısı, birden fazla kişinin sermaye, beceri ve kaynaklarını birleştirerek işletmenin büyümesini destekler.
 • Riskleri Paylaşmak İsteyenler: İşletme işlerindeki risklerin paylaşılması gerektiğinde ortaklık yapısı avantajlı olabilir. Riskler birden fazla kişi arasında dağıtılabilir ve tek bir kişinin üzerinde yük oluşturması engellenmiş olur.
 • Ortak Karar Alma ve Yönetim İsteyenler: İşletmenin yönetimine ve karar alma süreçlerine birden fazla kişinin katılımı, farklı perspektiflerin işletme stratejilerini zenginleştirmesine olanak tanır.
 • Farklı İşletme Girişimleri İçin: İşletme sahipleri, kendi işlerini kurarken bir araya gelerek farklı sektörlerde veya alanlarda iş yapma konusunda ortaklık yapısını tercih edebilir.

2) Ortaklık Şirketi Kurmanın Avantajları

Ortaklık şirketi kurmanın avantajları şunlardır:

 • Sermayesi daha hızlı ve fazla toplanabilir.
 • Daha karmaşık bir yapı ve operasyona sahip işletmeler için uygundur.

3) Ortaklık Şirketi Kurmanın Dezavantajları

Ortaklık şirketi kurmak, aşağıdaki dezavantajlara sahiptir:

 • Ortakların kişisel varlıkları risk altındadır.
 • Karar alma süreçleri daha yavaş olabilir.

4) Ortaklık Şirketi Kurmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ortaklık şirketi kurmadan önce aşağıdaki hususları dikkate almanız gerekir:

 • Ortaklarınızın niteliklerini ve yeteneklerini iyi anlayın.
 • Ortaklık sözleşmesini dikkatlice hazırlayın.
 • Ortaklık sözleşmesini noter tasdikli olarak düzenleyin.
 • Ortaklık şirketinin kuruluş işlemlerini eksiksiz olarak tamamlayın.
 • Şirketin türünü belirleyin.
 • Şirketin sermayesini oluşturun.
 • Şirketin faaliyet konusunu belirleyin.

Limited Şirket (LLC)

Limited şirketi, işletme üyelerinin (Limited şirketinde yatırımcılar “üye” olarak adlandırılır) kişisel varlıklarını işletmenin borçlarından koruyan bir yapıdır ve genellikle "Ltd." veya "Limited" kısaltmasıyla bilinir. Üyeler sınırlı sorumluluk taşır, işletme borçlarından da kişisel olarak sorumlu değildirler.

1) Limited Şirket Kimler İçin Uygundur?

Limited şirket, belirli durumlar ve ihtiyaçlar için uygun olabilir:

 • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin: Limited şirket, küçük veya orta ölçekli işletmeler için ideal bir yapıya sahiptir. Esneklik ve az bürokrasi, böyle işletmeler için avantajlı olabilir.
 • Risklerden Korunmak İsteyen Girişimciler İçin: Üyeler, kişisel varlıklarını işletmenin borçlarından korumak istediklerinde limited şirket yapısı tercih edilebilir. Sınırlı sorumluluk, üyelerin işletme borçlarından şahsen sorumlu olmamasını sağlar.
 • Ortaklığın Esnek Yapısını Arayanlar İçin: Üyeler arasında esneklik sağlayan limited şirketler, karar alma süreçlerinde ve işletme yönetiminde üyelerin daha fazla katılımını mümkün kılar.
 • Vergi Avantajlarından Yararlanmak İsteyenler İçin: Limited şirketler, vergi avantajları sunabilir ve vergi planlaması açısından çeşitli fırsatlar sağlayabilir.
 • Bağımsız Girişimciler veya KOBİ'ler İçin: Limited şirket, bağımsız girişimcilerin veya KOBİ'lerin (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler) iş yapma ihtiyaçlarına uygun bir yapı sunar.

2) Limited Şirket Kurmanın Avantajları

Limited şirket kurmak, aşağıdaki avantajları sunar:

 • İşletme sahibinin kişisel varlıkları risk altında değildir.
 • Vergilendirmesi esnektir.
 • Kuruluşu ve işletilmesi kolaydır.

3) Limited Şirket Kurmanın Dezavantajları

Limited şirket kurmak, aşağıdaki dezavantajları da beraberinde getirir:

 • Kuruluş maliyeti biraz yüksektir.
 • Yalnızca erken aşama yatırımcıları için faydalıdır.
 • Hisse opsiyon planları düzenlenemez.

4) Limited Şirket Kurmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

Limited şirket kurmadan önce, aşağıdaki hususları dikkate almanız gerekir:

 • İş fikrinizi iyice araştırın.
 • Pazar araştırması yapın.
 • Kuruluş maliyetini hesaplayın.
 • Yasal yükümlülükleri öğrenin.
 • Ticaret unvanı seçin.
 • Sermaye oluşturun.
 • Faaliyet konusu belirleyin.
 • Ortaklık sözleşmesi hazırlayın.

Anonim Şirket

Anonim şirket, hisse senetleri aracılığıyla sermaye toplama imkânı olan ve hisse sahiplerinin sorumluluğunu sınırlayan bir ticaret şirketidir. Halka açık veya kapalı olabilir ve genellikle "A.Ş." kısaltması ile tanınır. Sahipleri (hissedarlar) işletmenin borçlarından şahsen sorumlu değildir. Yönetim kurulu, şirketin stratejik kararlarını alır ve şirketi temsil eder. Hissedarlar, sahip oldukları hisse senedi oranına göre şirketin kârından pay alabilir ve oy kullanma haklarına sahiptir. Anonim şirket yapısında, hem şirket kârları hem de hissedarların şahsi kârları üzerinden vergi ödenir. Buna çifte vergilendirme denir.

1) Anonim Şirket Kimler İçin Uygundur?

Anonim şirket (A.Ş.), çeşitli özellikleriyle farklı işletmeler ve girişimciler için uygun olabilir. Genellikle şu koşullarda tercih edilebilir:

 • Büyük Ölçekli İşletmeler: Anonim şirketler, büyük sermaye gerektiren ve geniş bir faaliyet alanına sahip işletmeler için idealdir. Büyük projelerin finansmanı için sermaye toplamak için genellikle tercih edilir.
 • Sermaye Toplamak İsteyen Girişimciler: Anonim şirketler, hisse senetlerini halka veya özel yatırımcılara satarak sermaye toplama konusunda avantaj sağlar. Böylece işletmelerin büyüme potansiyelini artırabilir.
 • Riskleri Dağıtmak İsteyen İşletme Sahipleri: Anonim şirketler, sahiplerin (hissedarların) kişisel varlıklarını işletmenin borçlarından ve yükümlülüklerinden korur.
 • Profesyonel Yönetim ve Uzmanlık Gerektiren İşler: Anonim şirketlerde yönetim kurulu ve uzmanlık gerektiren bir organizasyon yapısı bulunur. İşletmelerin profesyonel bir yönetimle daha etkin bir şekilde faaliyet göstermesine olanak tanır.
 • Halka Açık Olma İsteği: Anonim şirketler halka açık olabilir ve hisse senetlerini borsada işlem görebilir. Şirketin daha fazla görünürlüğe, finansal kaynaklara ve büyüme fırsatlarına erişim sahibi olmasını sağlar.

2) Anonim Şirket Kurmanın Avantajları

Anonim şirket kurmak şu avantajlara sahiptir:

 • İşletme sahibinin kişisel varlıkları risk altında değildir.
 • Sermaye toplanması kolaydır.
 • Büyüme potansiyeli yüksektir.

3) Anonim Şirket Kurmanın Dezavantajları

Anonim şirket kurmanın dezavantajları şu şekildedir:

 • Daha fazla resmîyeti ve bürokrasi vardır.
 • Çifte vergilendirmeye tabidir.
 • Yönetimi karmaşıktır.

4) Anonim Şirket Kurmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

Anonim şirket kurmadan önce, aşağıdaki hususları dikkate almanız gerekir:

 • İş fikrinizi iyice araştırın.
 • Pazar araştırması yapın.
 • Kuruluş maliyetini hesaplayın.
 • Yasal yükümlülükleri öğrenin.
 • Ticaret unvanı seçin.
 • Sermaye oluşturun.
 • Faaliyet konusu belirleyin.
 • Ana sözleşme hazırlayın.

Özet Olarak

Yazıda sizin için doğru şirket türüne karar verebilmeniz için ABD’deki şirket türlerinin ne olduğuna, özelliklerine, seçtiğiniz şirketi kurmadan önce dikkat etmeniz gerekenlere, avantaj ve dezavantajlarına değindik. ABD'de doğru şirket türünü seçmek; işletmenizin büyüklüğüne, yapısına ve hedeflerine bağlıdır.

Şahıs şirketi, limited şirket, ortaklık şirketi ve anonim şirket olmak üzere dört ana şirket türü vardır. Şirket türü seçerken dikkat edilmesi gereken hususlar arasında işletmenizin büyüklüğü, yapısı ve hedefleri yer alır.

Konuya İlişkin Sıkça Sorulan Sorular

Amerika’da şirket kurma maliyeti ne kadardır?

Şirket kurma maliyetleri eyaletlere göre değişir, genellikle ortalama 100-5000 dolar arasında değişebilir.

ABD’de kimler şirket kurabilir?

ABD'de herhangi bir vatandaşlık veya yerel ikamet gerektirmeden herkes şirket kurabilir.

Amerika’da şirket kurma için hangi adımlar izlenir?

Genellikle şirket tipine bağlı olarak işletmenin bulunduğu eyaletin belirlediği prosedürleri izlemek gereklidir: işletme tipini seçmek, isim belirlemek, şirket belgelerini hazırlamak ve yerel kurumlara başvuruda bulunmak gibi.

Türk vatandaşları Amerika’da şirket kurabilir mi?

Evet, Türk vatandaşları da ABD'de şirket kurabilirler.

Amerika'da hangi şirketi kurmak daha avantajlı?

Her işletme tipinin kendine göre avantajları ve dezavantajları vardır; Limited Liability Company (LLC) genellikle esneklik ve sınırlı kişisel sorumluluk sağladığı için tercih edilebilir.

Amerika’da şirket kurmak için hangi vizeler gerekli?

Amerika'da E-2 yatırımcı vizesi, L-1 transfer vizesi, O-1 göçmen olmayan çalışan vizesi ve EB-5 yatırımcı göçmen vizesi (green card) kullanılarak şirket kurulabilir. Ancak bu vizeler seçeneklerin tümü değildir. Amerika’ya turist vizesiyle giderek bile şirket kurmak mümkündür.