Amerika'da Yaşam

Yabancı ülke vatandaşları İstihdam Tabanlı Göçmen Vizeleri (EB Vize) ile Amerika Birleşik Devletleri'ne kalıcı olarak göç edebilmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) tarafından her yıl göçmen işçilere yaklaşık 140.000 istihdama dayalı vize verilmektedir.

Göçmen olmayan vizelerin aksine, istihdama dayalı göçmen vizeleri, başvuru sahiplerine Amerika Birleşik Devletleri'nde yasal olarak kalıcı ikamet başvurusunda bulunma hakkını vermektedir.

Beş yıllık yasal istihdamı tamamladıktan sonra, yabancı uyruklu kişiler ABD vatandaşlığı için başvurabilirler. Bu nedenle, yabancı işçiler, çocukları ve eşleri, aşağıda belirtilen beş işe dayalı ABD vize kategorisinden birine hak kazanırlarsa, Amerika'da kalıcı olarak yaşamaya ve çalışmaya uygun olabilirler.

eb çalışma vizeleri

EB vize kategorisi 5 alt başlığa ayrılmaktadır

EB-1, WB-2, EB-3, EB-4 ve EB-5. Bu kategorilerin her birinin işlem süresi diğerlerinden farklılık göstermektedir.

İstihdam Bazlı Vize Türleri Aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Vize Tipi Kalifiye İşçi
EB-1A Olağanüstü yetenekli işçiler
EB-1B Üstün yabancı araştırmacılar veya profesörler
EB-1C Çok uluslu şirket yöneticileri
EB-2
 • ABD’de çalışan ileri derece diploma sahipleri
 • Sıra dışı yetenek sahibi ve ABD’de firmasından iş teklifi almış işçiler
EB-3
 • Profesyonel çalışanlar
 • Nitelikli işçiler
 • Niteliksiz işçiler
EB-4 Özel göçmenler
EB-5 Göçmen yatırımcılar

EB-1 Vizesi

EB-1 Green Card, öncelikli çalışanlar olarak belirlenenlere ayrılmıştır. Üç grup EB-1 vizesi vardır.

 • EB-1A vizeleri atletizm, eğitim, işletme, sanat veya bilim alanlarında olağanüstü yetenekleri olanlar içindir. EB-1A adayları, alanlarında başarılı olduklarını gösterir detaylı kanıtları gösterebilmelidir.
 • EB-1B vizeleri seçkin araştırmacılar ve profesörler içindir. EB-1B vize başvuruları uluslararası tanınırlığa ve en az üç yıl süren araştırma veya eğitime sahip ihtiyaç gösterir.
 • EB-1C vizeleri çok uluslu yöneticiler içindir. EB-1C başvuru sahipleri, ABD’li işveren adayının yurt dışı şubesinde veya iştiraki tarafından geçmiş üç yılın en az birinde yönetici olarak istihdam edilmiş olmalıdır.

EB-1 öncelikli işçi vizeleri, her yıl istihdama dayalı vizelerin yüzde 28,6'sını oluşturmaktadır.

EB-2 Vizesi

EB-2 Green Card, Amerika’nın yararına olabileceği düşünülen ileri derecede ve istisnai yeteneklere sahip yabancı işçiler için ayrılmıştır.

 • EB-2 vizesi için ileri derece yetenekli veya lisans derecesi olan ve en az beş yıllık deneyime sahip profesyoneller uygundur.
 • İstisnai yeteneklere sahip profesyoneller, normalin üzerinde uzmanlık derecesine sahip olmalıdır.
 • ABD Ulusal çıkarları için uygun olduğu düşünülen yabancılar, ABD'ye göç etmelerinin, bilim, sanat ya da işletmedeki istisnai yetenekleri nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri ekonomisine, kültürel ya da eğitim çıkarlarına ya da refahına yarar sağlayacaklarını kanıtlamalıdır.

İstihdam bazlı vizelerin yaklaşık yüzde 28,6'sı EB-2 vize başvuruları için ayrılmıştır.

istihdam Bazlı Vize Türleri

EB-3 Vizesi

EB-3 vizesi (Green Card) vasıfsız işçiler, vasıflı işçiler ve profesyoneller içindir. Bu terimler şöyle tanımlanır:

 • Profesyoneller, meslekleri en az dört yıllık bir kolej veya üniversite diploması gerektiren kişilerdir.
 • Nitelikli işçiler, iki yıl iş eğitimi veya iş deneyimi olan kişilerdir.
 • Vasıfsız işçiler, iki yıldan az iş eğitimi veya iş deneyimi gerektiren mevsimlik olmayan mesleklerde istihdam edilebilecek kişilerdir.

Tüm EB-3 başvuru sahipleri ABD Çalışma Bakanlığından (PERM) Çalışma Sertifikası almalıdır. EB-1 ve EB-2 vizelerinde olduğu gibi, istihdama dayalı vizelerin yüzde 28,6'sı EB-3 vize kategorisine ayrılmıştır.

EB-4 Vizesi

EB-4 vizesi özel göçmenler için düzenlenmiştir. Bu vizelerin çoğu din çalışanlarına ayrılmıştır. Bununla birlikte, EB-4 vizeleri ayrıca yayıncılar, Iraklı veya Afganlı tercümanlar, doktorlar, askeri üyeler, uluslararası örgüt çalışanları, Panama Kanalı Bölgesi çalışanları, ABD'ye yardım eden Iraklılar ve emekli NATO çalışanları için de belirlenmiştir. Tüm istihdama dayalı vizelerin yaklaşık yüzde 7,1'i EB-4’e ayrılmıştır.

EB-5 Vizesi

EB-5 vizesi yabancı yatırımcılar için belirlenmiştir. EB-5 vize başvuru sahipleri, en az 10 tam zamanlı iş imkanı yaratan bir işyerine 500.000 dolar ya da 1 milyon dolar sermaye yatırımı yapmalıdır.

Zorunlu sermaye gereksinimi, yatırımı alan ABD şirketinin nerede olduğuna bağlıdır. EB-5 yatırımcıları, EB-5 yatırım projelerini yönetmek için USCIS bölgesel merkezler adı verilen işletme kuruluşlarına yatırım yapma seçeneğine sahiptir.

USCIS her yıl EB-5 başvuruları için 10.000 vize ayırmaktadır. Bu vizelerin 3,000'i EB-5 Bölgesel Merkezlerine yatırım yapan yabancılara ayrılmıştır.

Visamerika, Amerika ve E2 Vizesi Danışmanlığında Uzman Kadrosu ile bahsi geçen vize türleri hakkında Profesyonel danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Lütfen bizimle temasa geçmekten çekinmeyin!